Pracovné miesta


Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica č. 128,  059 60 Vysoké Tatry príjme do pracovného pomeru pracovníka na pracovnú pozíciu:

 Kvalifikačné predpoklady: vyučenie v odbore príp. zaučenie, PC zručnosť.

 Podmienky: trestná bezúhonnosť, pracovitosť, spoľahlivosť, flexibilita a kreatívnosť.

 Odmeňovanie: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

 Termín nástupu: ihneď

Vaše žiadosti so štruktúrovaným životopisom zasielajte na adresu organizácie.

Kontaktná osoba:

Mgr. Helena Jakubčáková

číslo telefónu: 052/44 67 561 resp. 0903 997 001

e-mail: mzdy@vdz-financie.sk