Linky

  • 12. 9. 2017
    Aktualizacia

Predmet činnosti

Subory:
file Dodatok č. 2 ku Kontraktu na rok 2008
file Výročná správa o činnosti VDZ VS - Financie za rok 2006
file Výročná správa o činnosti VDZ VS - Financie za rok 2007
file Kontrakt na rok 2007
file Dodatok č. 1 ku kontraktu na rok 2007
file Dodatok č. 2 ku kontraktu na rok 2007
file Kontrakt na rok 2008
file Dodatok č. 1 ku kontraktu na rok 2008
file Správa o hodnotení­ plnenia úloh za I. polrok 2008 podľa Kontraktu na rok 2008
file Prí­loha č. 3 k Správe o hodnotení Kontraktu na rok 2008
file Prí­loha č. 1 k Správe o hodnotení plnenia úloh za I. polrok podľa Kontraktu rok 2008
file Príloha č. 1 k Správe o hodnotení Kontraktu na rok 2008
file Prí­loha č. 2 k Správe o hodnotení Kontraktu na rok 2008
file Kontrakt na rok 2009
file Správa o hodnotení­ Kontraktu na rok 2008
file Prí­loha č. 2 k Správe o hodnotení plnenia úloh za I. polrok podľa Kontraktu rok 2008
file Prí­loha č. 3 k Správe o hodnotení plnenia úloh za I. polrok podľa Kontraktu rok 2008
file Príloha č. 4 k Správe o hodnotení plnenia úloh za I. polrok podľa Kontraktu rok 2008
file Výročná správa o činnosti VDZ VS - Financie za rok 2008
file Príloha č. 1 k Výročnej správe o činnosti VDZ VS - Financie Tatranská Lomnica za rok 2008
file Príloha č. 2 k Výročnej správe o činnosti VDZ VS - Financie Tatranská Lomnica za rok 2008
file Príloha č. 3 k Výročnej správe o činnosti VDZ VS - Financie Tatranská Lomnica za rok 2008
file Príloha č. 4 a) k Výročnej správe o činnosti VDZ VS - Financie Tatranská Lomnica za rok 2008
file Príloha č. 4 b) k Výročnej správe o činnosti VDZ VS - Financie Tatranská Lomnica za rok 2008
file Príloha č. 5 k Výročnej správe o činnosti VDZ VS - Financie Tatranská Lomnica za rok 2008
file Dodatok č. 1 ku Kontraktu na rok 2009
file Dodatok č. 2 ku Kontraktu na rok 2009
file Kontrakt na rok 2010
file Výročná správa o činnosti VDZ VS - Financie za rok 2009
file Príloha č. 1 k VS o činnosti VDZ VS - Financie za rok 2009
file Príloha č. 2 k VS o činnosti VDZ VS - Financie za rok 2009
file Príloha č. 3 k VS o činnosti VDZ VS - Financie za rok 2009
file Príloha č. 4 a) k VS o činnosti VDZ VS - Financie za rok 2009
file Príloha č. 4 b) k VS o činnosti VDZ VS - Financie za rok 2009
file Príloha č. 5 k VS o činnosti VDZ VS - Financie za rok 2009
file Dodatok č. 1 ku Kontraktu na rok 2010
file Výročná správa o činnosti VDZ VS - Financie za rok 2010
file Príloha č. 1 k VS o činnosti VDZ VS - Financie za rok 2010
file Príloha č. 2 k VS o činnosti VDZ VS - Financie za rok 2010
file Príloha č. 3 k VS o činnosti VDZ VS - Financie za rok 2010
file Príloha č. 4 a) k VS o činnosti VDZ VS - Financie za rok 2010
file Príloha č. 4 b) k VS o činnosti VDZ VS - Financie za rok 2010
file Príloha č. 5 k VS o činnosti VDZ VS - Financie za rok 2010
file Výročná správa o činnosti VDZ VS - Financie za rok 2011
file Kontrakt na rok 2011
file Dodatok č. 1 ku Kontraktu na rok 2011
file Dodatok č. 2 ku Kontraktu na rok 2011
file Dodatok č. 1 ku Kontraktu na rok 2012
file Správa o hodnotení plnenia úloh z Kontraktu za 1. polrok 2012
file Príloha č. 1 k Správe o plnení Kontraktu za 1. polrok 2012
file Príloha č. 2 k Správe o plnení Kontraktu za 1. polrok 2012
file Príloha č. 3 k Správe o plnení Kontraktu za 1. polrok 2012
file Dodatok č. 2 ku Kontraktu na rok 2012
file Správa o hodnotení plnenia úloh z Kontraktu za rok 2012
file Príloha č. 1 k Správe o plnení Kontraktu za rok 2012
file Príloha č. 2 k Správe o plnení Kontraktu za rok 2012
file Príloha č. 3 k Správe o plnení Kontraktu za rok 2012
file Kontrakt na rok 2012
file Kontrakt na rok 2013
file Výročná správa o činnosti VDZ VS - Financie za rok 2012
file Dodatok č. 1 ku Kontraktu na rok 2013
file Správa o hodnotení plnenia úloh z Kontraktu za 1. polrok 2013
file Príloha č. 1 k Správe o plnení Kontraktu za 1. polrok 2013
file Príloha č. 2 k Správe o plnení Kontraktu za 1. polrok 2013
file Príloha č. 3 k Správe o plnení Kontraktu za 1. polrok 2013
file Dodatok č. 2 ku Kontraktu na rok 2013
file Kontrakt na rok 2014
file Správa o hodnotení plnenia úloh z Kontraktu za rok 2013
file Príloha č. 1 k Správe o plnení Kontraktu za rok 2013
file Príloha č. 2 k Správe o plnení Kontraktu za rok 2013
file Príloha č. 3 k Správe o plnení Kontraktu za rok 2013
file Ubytovací poriadok
file Výročná správa o činnosti VDZ VS - Financie za rok 2013
file Dodatok č. 1 ku Kontraktu na rok 2014
file Správa o hodnotení plnenia úloh z Kontraktu - 1. polrok 2014
file Príloha č. 1 k Správe o plnení Kontraktu za 1. polrok 2014
file Príloha č. 2 k Správe o plnení Kontraktu za 1. polrok 2014
file Príloha č. 3 k Správe o plnení Kontraktu za 1. polrok 2014
file Dodatok č. 2 ku Kontraktu na rok 2014
file Správa o hodnotení plnenia úloh z Kontraktu za rok 2014
file Príloha č. 1 k Správe o plnení Kontraktu za rok 2014
file Príloha č. 2 k Správe o plnení Kontraktu za rok 2014
file Príloha č. 3 k Správe o plnení Kontraktu za rok 2014
file Kontrakt na rok 2015
file Výročná správa o činnosti VDZ VS - Financie za rok 2014
file Dodatok č. 1 ku Kontraktu na rok 2015
file Dodatok č. 2 ku Kontraktu na rok 2015
file Kontrakt na rok 2016
file Správa o hodnotení plnenia úloh z Kontraktu na rok 2015
file Dodatok č. 1 ku Kontraktu na rok 2016
file Kontrakt na rok 2017
file Správa o hodnotení plnenia úloh z Kontraktu na rok 2016