Linky

  • 12. 9. 2017
    Aktualizacia

Správa majetku

VDZ VS - Financie Tatranská Lomnica neeviduje v súčasnej dobe žiaden prebytočný majetok štátu vo svojej správe. V organizácii neprebieha žiadne ponukové konanie na odpredaj majetku štátu v správe VDZ VS - Financie Tatranská Lomnica. 

Subory: