Linky

  • 12. 9. 2017
    Aktualizacia

Verejné obstarávanie

Subory:
file Interný riadiaci akt č. 9/2010 - Smernica o verejnom obstarávaní
file Interný riadiaci akt VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica č. 5/2011 Smernica k zadávaniu zákaziek s nízkymi hodnotami na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác
file Interný riadiaci akt VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica č. 5/2011 Smernica k zadávaniu zákaziek s nízkymi hodnotami na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác - prílohy
file Správa o zákazkách s nízkou hodnotou na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb a na uskutočnenie stavebných prác s cenami vyššími ako 1 000,00 EUR za I. Q 2011
file Správa o zákazkách s nízkou hodnotou na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb a na uskutočnenie stavebných prác s cenami vyššími ako 1 000,00 EUR za II. Q 2011
file Správa o zákazkách s nízkou hodnotou na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb a na uskutočnenie stavebných prác s cenami vyššími ako 1 000,00 EUR za III. Q 2011
file Správa o zákazkách s nízkou hodnotou na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb a na uskutočnenie stavebných prác s cenami vyššími ako 1 000,00 EUR za IV. Q 2011
file Správa o zákazkách s nízkou hodnotou na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb a na uskutočnenie stavebných prác s cenami vyššími ako 1 000,00 EUR za I. Q 2012
file Správa o zákazkách s nízkou hodnotou na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb a na uskutočnenie stavebných prác s cenami vyššími ako 1 000,00 EUR za II. Q 2012
file Správa o zákazkách s nízkou hodnotou na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb a na uskutočnenie stavebných prác s cenami vyššími ako 1 000,00 EUR za III. Q 2012
file Správa o zákazkách s nízkou hodnotou na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb a na uskutočnenie stavebných prác s cenami vyššími ako 1 000,00 EUR za IV. Q 2012
file Správa o zákazkách s nízkou hodnotou na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb a na uskutočnenie stavebných prác s cenami vyššími ako 1 000,00 EUR za I. Q 2013
file (11_Formulár § 41, časti OSTATNÉ, podprah VDZ T.L.-Rek. soc. zariadení 18.7.2013)
file Interný riadiaci akt VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica č. 5/2013 Smernica k zadávaniu zákaziek s nízkymi hodnotami na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác
file Interný riadiaci akt VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica č. 5/2013 Smernica k zadávaniu zákaziek s nízkymi hodnotami na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác - prílohy
file Formular § 41, časti KRITÉRIÁ, podprah VDZ T.L.-Rek. soc. zar. 30.7.2013
file Správa o zákazkách s nízkou hodnotou na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb a na uskutočnenie stavebných prác s cenami vyššími ako 1 000,00 EUR za II. Q 2013
file Interný riadiaci akt č. 5/2013 Smernica k zadávaniu zákaziek na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinného od 1. júla 2013
file Zverejnenie v profile - VO na VO stúpačky č. 4 a č. 5
file Zverejnenie v profile - VO na SD stúpačky č. 4 a č. 5
file Zverejnenie v profile - Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov v roku 2014
file Zverejnenie v profile - Dodávka potravín v roku 2014
file Zverejnenie v profile - Dodávka mäsa a mäsových výrobkov v roku 2014
file Správa o zákazkách s nízkou hodnotou na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb a na uskutočnenie stavebných prác s cenami vyššími ako 1 000,00 EUR za III. Q 2013
file Zverejnenie v profile - Dodávka mrazených výrobkov v roku 2014
file Zverejnenie v profile - Dodávka ovocia a zeleniny v roku 2014
file Zverejnenie v profile - Dodávka alkoholických nápojov a vín v rokoch 2013, 2014 a 2015
file Zverejnenie v profile - Dodávka mrazených výrobkov v roku 2014 - oprava
file Zverejnenie v profile - Pranie a čistenie hotelovej bielizne a textílií
file Zverejnenie v profile - Výkon ochrannej deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie
file Zverejnenie v profile - požiar a BOZP
file Ukončenie verejného obstarávania - zverejnenie v profile
file Zverejnenie v profile - Správa počítačovej siete vo VDZ VS - Financie
file Zverejnenie v profile - Dodávka nealkoholických nápojov v rokoch 2014 a 2015
file Zverejnenie v profile - Dodávka vajec v rokoch 2014 a 2015
file Zverejnenie v profile - Dodávka hydinového mäsa v rokoch 2014 a 2015
file Zverejnenie v profile - Dodávka hotelového sortimentu v rokoch 2014 a 2015
file Zverejnenie v profile - Dodávka náplní do tlačiarní (tonerov) a pások do tlačiarní pokladní (kás)
file Zverejnenie v profile - Údržba aplikačného programového vybavenia
file Zverejnenie v profile - Výmena plynového ohrievača vody
file Zverejnenie v profile - Dodávka hotelových textílií v rokoch 2014 a 2015
file Zverejnenie v profile - Dodávka kancelárskych potrieb a xeroxového papiera v rokoch 2014 a 2015
file Ukončenie verejného obstarávania č. 2 - zverejnenie v profile
file Zverejnenie v profile - Dodávka kávy a doplnkového tovaru v rokoch 2014 a 2015
file Zverejnenie v profile - Dodávka piva v rokoch 2014 a 2015
file Zverejnenie v profile - Dodávka čistiacich a hygienických prostriedkov v rokoch 2014 a 2015
file Zverejnenie v profilel - Dodávka chleba a pekárenských výrobkov v rokoch 2014 a 2015
file Zverejnenie v profile - Dodávka všeobecného materiálu v rokoch 2014 a 2015
file Zverejnenie v profile - Údržba, správa a nastavenie bezpečnostného a kamerového systému
file Zverejnenie v profile - Údržba a pozáručný servis technologického zariadenia relaxačného centra
file Zverejnenie v profile - Údržba telefónnej ústredne, zariadení k nej pripojených a televízneho káblového systému
file Zverejnenie v profile - Dodávka a pokládka (montáž) podlahových krytín
file Ukončenie verejného obstarávania č. 3 - zverejnenie v profile
file Zverejnenie v profile - Dodávka surovín a pohárov do nápojových automatov v rokoch 2014 a 2015
file Zverejnenie v profile - Dodávka cukrárenských výrobkov v rokoch 2014 a 2015
file 14.1_Inf. o otváraní časti OSTATNÉ 9.1.2014 v profile, podlimit. s EA VDZ T.L. Rek. soc. zar. stup. č.4,5 8.1.20143
file 14.1_Inf. o otváraní časti KRITÉRIÁ 9.1.2014 v profile, podlimit. s EA VDZ T.L. Rek. soc. zar. stup. č.4,5 8.1.20143
file Zverejnenie v profile - Údržba a pozáručný servis vzduchotechnického zariadenia relaxačného centra a kuchyne
file Zverejnenie v profile - Poistenie majetku štátu
file 32.1_Inf. o výsledku vyh. ponúk a poradie uch. v profile, pod. s EA VDZ T.L. Rek. soc. zar. 23.1.2014
file Správa o zákazkách s nízkou hodnotou na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb a na uskutočnenie stavebných prác s cenami vyššími ako 1 000,00 EUR za IV. Q 2013
file IRA č. 5/2015 Smernica k zadávaniu zákaziek na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác platná od 1. marca 2015
file IRA č. 5/2015 Smernica k zadávaniu zákaziek na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác platná od 1. marca 2015 - prílohy
file IRA č. 7/2015 Smernica k zadávaniu zákaziek na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác platná od 1. novembra 2015
file IRA č. 7/2015 Smernica k zadávaniu zákaziek na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác platná od 1. novembra 2015 - prílohy
file IRA č. 8/2016 Smernica k zadávaniu zákaziek na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác platná od 18. 4. 2016
file IRA č. 8/2016 Smernica k zadávaniu zákaziek na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác platná od 18. 4. 2016 - Príloha č. 1
file IRA č. 8/2016 Smernica k zadávaniu zákaziek na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác platná od 18. 4. 2016 - Príloha č. 2
file IRA č. 8/2016 Smernica k zadávaniu zákaziek na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác platná od 18. 4. 2016 - Príloha č. 3
file IRA č. 10/2017 Smernica k zadávaniu zákaziek na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác platná od 1. 6. 2017
file IRA č. 10/2017 Smernica k zadávaniu zákaziek na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác platná od 1. 6. 2017 - Príloha č. 1
file IRA č. 10/2017 Smernica k zadávaniu zákaziek na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác platná od 1. 6. 2017 - Príloha č. 2
file IRA č. 10 2017 Príloha č. 1 Vzorové dokumenty k priamemu zadávaniu zákaziek
file IRA č. 10 2017 Príloha č. 2 Vzorové dokumenty k priamemu zadávaniu zákaziek
file IRA č. 10 2017 Príloha č. 3 Vzorové dokumenty k priamemu zadávaniu zákaziek
file Súhrnná správa o zákazkách § 117 ods. 2 za obdobie 1-3-2017
file Súhrnná správa o zákazkách § 117 ods. 2 za obdobie 4-6-2017
file Súhrnná správa o zákazkách § 117 ods. 2 za obdobie 7-9-2017