Zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby v roku 2018


Centrálny register zmlúv

Detail faktúry odberateľskej - rok 2018 Späť

Spotreba elektrickej energie a vody počas realizácie IA Rekonštrukcia relax. centra
Číslo faktúry: 003/2018
Dodávateľ
Dodávateľ: Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica
Sídlo: Tatranská Lomnica 128, 059 60 Vysoké Tatry
IČO: 35528290
Odberateľ
Odberateľ: ARPROG, a. s.
Sídlo: 058 01 Poprad, Hodžova 3292/3
IČO: 36168335
Detail faktúry odberateľskej
Predmet faktúry: Spotreba elektrickej energie a vody počas realizácie IA Rekonštrukcia relax. centra
Dátum vystavenia: 15.02.2018
Cena s DPH: 62,49 €
Faktúra súvisí
so zmluvou:
s objednávkou:
Interné údaje
Interné ID 2100003


Prílohy

Názov prílohy Veľkosť
Žiadna príloha