Zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby v roku 2018


Centrálny register zmlúv

Detail faktúry odberateľskej - rok 2018 Späť

Stravovacie a ubytovacie služby
Číslo faktúry: 004/2018
Dodávateľ
Dodávateľ: Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica
Sídlo: Tatranská Lomnica 128, 059 60 Vysoké Tatry
IČO: 35528290
Odberateľ
Odberateľ: Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
Sídlo: 832 72 Bratislava 3, Rožňavská 1
IČO: 35914939
Detail faktúry odberateľskej
Predmet faktúry: Stravovacie a ubytovacie služby
Dátum vystavenia: 20.04.2018
Cena s DPH: 166,30 €
Faktúra súvisí
so zmluvou:
s objednávkou: 12112/2018-ORLZ
Interné údaje
Interné ID 2100004


Prílohy

Názov prílohy Veľkosť
Žiadna príloha