Zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby v roku 2018


Centrálny register zmlúv

Detail faktúry odberateľskej - rok 2018 Späť

Miestny poplatok
Číslo faktúry: 019/2018
Dodávateľ
Dodávateľ: Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica
Sídlo: Tatranská Lomnica 128, 059 60 Vysoké Tatry
IČO: 35528290
Odberateľ
Odberateľ: Úrad vládneho auditu
Sídlo: 960 01 Zvolen, T. G. Masaryka 10
IČO: 50086821
Detail faktúry odberateľskej
Predmet faktúry: Miestny poplatok
Dátum vystavenia: 01.10.2018
Cena s DPH: 70,00 €
Faktúra súvisí
so zmluvou:
s objednávkou: 213/2018
Interné údaje
Interné ID 2100019


Prílohy

Názov prílohy Veľkosť
Žiadna príloha