Zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby v roku 2018


Centrálny register zmlúv

Detail faktúry odberateľskej - rok 2018 Späť

Občerstvenie
Číslo faktúry: 022/2018
Dodávateľ
Dodávateľ: Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica
Sídlo: Tatranská Lomnica 128, 059 60 Vysoké Tatry
IČO: 35528290
Odberateľ
Odberateľ: Ministerstvo financií SR
Sídlo: 817 82 Bratislava, Štefanovičova 5
IČO: 00151742
Detail faktúry odberateľskej
Predmet faktúry: Občerstvenie
Dátum vystavenia: 29.10.2018
Cena s DPH: 231,49 €
Faktúra súvisí
so zmluvou:
s objednávkou: 4500022695
Interné údaje
Interné ID 2100022


Prílohy

Názov prílohy Veľkosť
Žiadna príloha