Hlavným poslaním VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica, v súlade so Zriaďovacou listinou, Dodatkami č. 1, č. 2 a č. 3 k Zriaďovacej listine, je:

  • zabezpečenie materiálno – technického zázemia vzdelávania, odbornej prípravy a jazykovej prípravy zamestnancov rezortu Ministerstva financií Slovenskej republiky,
  • zabezpečovanie materiálno – technického zázemia odbornej prípravy a pracovných aktivít, organizovaných Ministerstvom financií Slovenskej republiky pre zamestnancov štátnej správy a
  • zabezpečenie oddychu a relaxácie zamestnancov rezortu Ministerstva financií Slovenskej republiky,

a to vytvorením ubytovacieho a stravovacieho zázemia vzdelávacích aktivít zamestnancov rezortu MF SR, odbornej prípravy a pracovných aktivít, organizovaných MF SR pre zamestnancov štátnej správy a taktiež vytvorením ubytovacieho a stravovacieho zázemia oddychu a relaxácie zamestnancom rezortu MF SR a ich rodinným príslušníkom spolu s možnosťou využívania iných doplnkových služieb.

Izby


Dvojlôžkové izby
Dvojlôžkové izby

viac
Trojlôžkové izby
Trojlôžkové izby

viac
Apartmán
Apartmán

viac

Vzdelávanie


Veľká kongresová miestnosť
Veľká kongresová miestnosť

S kapacitou max. 82 miest je vybavená audiovizuálnou technikou.

viac
Malá kongresová miestnosť
Malá kongresová miestnosť

S kapacitou max. 30 miest je vybavená audiovizuálnou technikou.

viac