Belianska jaskyňa


Otváracie hodiny                                                        

Otváracie hodiny Pravidelné vstupy
Hlavná sezóna 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
(jún – august) 9:00 – 16:00 14:00, 15:00, 16:00
Mimosezónne obdobie
(september – máj) 9:30 – 14:00 9:30, 11:00, 12:30, 14:00
Zatvorené 16. november – 26. december, 1. január, všetky pondelky

Doba trvania prehliadky       70 minút

Pravidelný vstup sa uskutoční pri minimálnom počte 4 osôb alebo po doplatení celých vstupeniek za chýbajúci počet osôb.

Vstupy sa môžu z prevádzkových dôvodov uskutočniť na základe rozhodnutia správcu jaskyne aj medzi hodinami pravidelných vstupov.

Mimoriadny vstup sa môže uskutočniť na požiadanie návštevníkov po dohode so správcom jaskyne aj medzi hodinami pravidelných vstupov. Nesmie sa tým narušiť plynulosť prevádzky jaskyne a treba zaplatiť poplatok.

Cenník

Dospelí 9,00 €
Študenti, > 60 rokov*1 8,00 €
Deti, invalidi*2 4,50 €
Foto – Video 10,00 €
Mimoriadny vstup 50,00 €

*1 – Študenti riadneho denného štúdia – v prípade vysokých škôl po preukázaní sa platným dokladom o štúdiu s vyznačením doby platnosti pre aktuálny rok; Osoby nad 60 rokov
*2 – Deti od 6 do 15 rokov; Invalidi nad 15 rokov s platným preukazom

Prehliadkový okruh má dĺžku 1370 m s prevýšením 125 m, na trase je 860 schodov. Pobyt v jaskyni trvá asi 70 min. Teplota v jaskyni sa pohybuje od 5 do 6,3°C.

Počas prehliadky jaskyne môže návštevník obdivovať sintrové vodopády, pagodovité stalagmity, jazierka a mnohé ďalšie formy jaskynnej výzdoby. Jedna zo zastávok na prehliadkovej trase je v Hudobnej sieni, ktorá dostala pomenovanie podľa zvukov dopadajúcich kvapiek vody na hladinu jazierka. V tejto sieni sa pre jej výborné akustické podmienky organizovali hudobné koncerty reprodukovanej klasickej hudby.