Kaštieľ Strážky


 

Kaštieľ Strážky, nachádzajúci sa v obci Spišská Belá, patrí medzi významné pamiatky Spiša. Jadrom historického osídlenia Strážok bol kaštieľ, kostol sv. Anny a zvonica, ktoré dnes ako celok tvoria vyhľadávanú národnú kultúrnu pamiatku.

O kaštieli

Rekonštruovaný objekt poukazuje na stavebný vývoj od začiatku 15. storočia, kedy mal kaštieľ gotickú podobu, cez renesančnú prestavbu až po barokovo-klasicistické úpravy z konca 18. storočia. V 16.-18.storočí bol kláštor vlastníctvom rodiny Horváth-Stansithovcov, ktorá v Strážkach založila latinskú humanistickú školu pre deti spišských šľachticov a tiež knižnicu, ktorá patrila v tom čase k najbohatším v Uhorsku. V 19. storočí patril kaštieľ rodine Medňanských a Czóbelovcov. Po roku 1972, kedy zomrela posledná majiteľka a užívateľka kaštieľa barónka M. Czóbelová, sa správcom kaštieľa stala Slovenská národná galéria.

 Historická knižnica

Historická expozícia oboznamuje návštevníka s dejinami obce i samotného kaštieľa a s vývojom rodov, ktoré kaštieľ v minulosti obývali. Táto významná slovenská historická knižnica, ktorá je súčasťou národného kultúrneho dedičstva, sa vyvíjala 400 rokov a dnes ju tvorí okolo 8500 zväzkov, časopisov a máp.

 Expozícia historického nábytku

Pretože sa pôvodný historický nábytok, interiérové a umelecko-remeselné predmety zachovali v kaštieli len ojedinele a nekompletne, pôvodný interiér kaštieľa je doplnený o ukážky historického porcelánu, skla, kobercov, hodín a cenné kusy historického nábytku. Výsledný efekt teda vytvára dojem priestorov šľachtického kaštieľskeho interiéru. K najvzácnejším exponátom, ktoré sú súčasťou pôvodného interiéru, patria bohato vyrezávané dvere zo 16. storočia, vyrobené pravdepodobne v rodinnej dielni Langovcov v Kežmarku.