Múzeum


Múzeum Tatranského národného parku Tatranská Lomnica

Kontaktné údaje:

Tel.: +421 52 478 03 65
E-mail: sekretariat@lesytanap.sk
Www: www.lesytanap.sk

Otváracie hodiny

máj – september               9.00 – 17.00
október – apríl               8.30 – 12.00, 13.00 – 16.00

Vstupné s platnosťou od 1. marca 2020:

Dospelí                                                                                                                                      3,00 €
Deti – žiaci a študenti (držitelia študentských preukazov ISIC)                                                1,50 €                                                                                                                                                    seniori nad 60 rokov, držitelia preukazov ZŤP
Rodinné vstupné – 2 dospelí a 2 deti                                                                                       8,00 €
Dospelí – vstupné spoločné (1 deň) = Múzeum + Expozícia Tatranskej prírody                      5,00 €
Deti – vstupné spoločné (1 deň) = Múzeum + Expozícia Tatranskej prírody                            2,50 €                                                                                                                                                    žiaci a študenti (držitelia študentských preukazov ISIC)                                                                                                                                                                                                                    seniori nad 60 rokov, držitelia preukazov ZŤP
Vstupné spoločné (1 deň) = Múzeum + Expozícia Tatranskej prírody                                     14,00 €
2 dospelí a 2 deti                                                                                                                                                                                                                                                                                    Zdarma 2 dospelí a 2 deti
Zdarma – deti do 6 rokov

 

Botanická záhrada Tatranského národného parku Tatranská Lomnica

1. 5. 2020 – 31. 8. 2020               9.00 – 17.00
1. 9. 2020 – 20. 9. 2020               9.00 – 15.00

Dospelí                                                                                                                                      2,50 €
Deti – žiaci a študenti (držitelia študentských preukazov ISIC)                                                1,50 €                                                                                                                                                    seniori nad 60 rokov, držitelia preukazov ZŤP
Rodinné vstupné – 2 dospelí a 2 deti                                                                                       7,00 €
Dospelí – vstupné spoločné (1 deň) = Múzeum + Expozícia Tatranskej prírody                      5,00 €
Deti – vstupné spoločné (1 deň) = Múzeum + Expozícia Tatranskej prírody                            2,50 €                                                                                                                                                    žiaci a študenti (držitelia študentských preukazov ISIC)                                                                                                                                                                                                                    seniori nad 60 rokov, držitelia preukazov ZŤP
Vstupné spoločné (1 deň) = Múzeum + Expozícia Tatranskej prírody                                     14,00 €
2 dospelí a 2 deti                                                                                                                                                                                                                                                                                    Zdarma 2 dospelí a 2 deti
Zdarma – deti do 6 rokov

Prístup pre vozičkárov: ÁNO

 

História-popis

Múzeum TANAPu nadväzuje na tradície siahajúce až do roku 1883, keď Uhorský karpatský spolok založil v Poprade Karpatské múzeum. V roku 1949 bol prijatý zákon o Tatranskom národnom parku. Jednou z úloh správy parku bolo vytvoriť Výskumnú stanicu a Múzeum. Múzeum TANAPu sídlilo od svojho vzniku v roku 1957 až do roku 1959 v Podtatranskom múzeu v Poprade.

Po presťahovaní do Tatranskej Lomnice vznikla prvá expozícia v tzv. Sečéniovskom letohrádku. Nová expozícia bola inštalovaná až v novej budove, jednej z prvých účelových muzeálnych novostavieb na Slovensku. Zbierky múzea obsahujú množstvo predmetov z oblasti botaniky, zoológie, histórie, kartografie, geológie a etnografie.

Expozície

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

Hlavná expozícia je rozdelená na štyri tematické časti:

Prírodovedná časť, ktorá dokumentuje predovšetkým geologickú stavbu a flóru i faunu Západných, Vysokých a Belianskych Tatier.
Prírodoochranárska časť predstavuje históriu vývoja ochrany prírody vo Vysokých Tatrách, činnosť Horskej služby a súčasný výskum na území národného parku.
Historická časť prezentuje osídľovanie územia Tatier a vplyv ľudských aktivít na ich prírodné prostredie.
Etnografická časť nazvaná Od kolísky až po hrob zobrazuje hmotnú a duchovnú kultúru ľudu z podtatranských a tatranských obcí.

Expozícia tatranskej prírody je koncipovaná ako botanická záhrada v teréne neďaleko múzea. Prehliadková plocha je členená na 3 hlavné časti: žulová skalka, vápencová skalka a rašelinisko.