Múzeum


Múzeum Tatranského národného parku Tatranská Lomnica

Kontaktné údaje:

Tel.: +421 52 478 03 65
E-mail: sekretariat@lesytanap.sk
Www: www.lesytanap.sk

Otváracie hodiny

október – apríl: Pondelok – Piatok                           8.30 – 12.00, 13.00 – 16.00
máj – september: Pondelok – Nedeľa                      8.30 – 12.00, 13.00 – 17.00

Botanická záhrada:
• 8. 5. – 31. 5. : 9.00 – 15.00
• 1. 6. – 31. 8. : 9.00 – 17.00
• 1. 9. – 19. 9. : 9.00 – 15.00

Možnosti vstupu, vstupné:

Základné vstupné – dospelí: 2,50 €
Deti do 6 rokov, dospelí nad 70 rokov: bezplatne
Deti nad 6 rokov: 1,50 €
Skupiny detí nad 20 osôb (učiteľ ako sprievod): 1 € za osobu
Premietanie filmu v sále s kapacitou 72 miest na sedenie:
• skupina dospelých – 15 € za skupinu
• školské skupiny – 5 € za skupinu (v prípade premietnutia dvoch filmov po sebe – 8,00 €)
Foto, kamera: bezplatne

Botanická záhrada:

do 31.7.
dospelí – 1,50 €
žiaci a študenti, slovenskí dôchodcovia, ZŤP – 1 €
deti do 6 rokov, obyvatelia T. Lomnice – voľný vstup
školské skupiny nad 20 osôb – 0,50 €
od 1.8.
dospelí – 1 €
žiaci a študenti, slovenskí dôchodcovia, ZŤP – 0,50 €
deti do 6 rokov, obyvatelia T. Lomnice – voľný vstup
školské skupiny nad 20 osôb – 0,50 €

Prístup pre vozičkárov: ÁNO

História-popis

Múzeum TANAPu nadväzuje na tradície siahajúce až do roku 1883, keď Uhorský karpatský spolok založil v Poprade Karpatské múzeum. V roku 1949 bol prijatý zákon o Tatranskom národnom parku. Jednou z úloh správy parku bolo vytvoriť Výskumnú stanicu a Múzeum. Múzeum TANAPu sídlilo od svojho vzniku v roku 1957 až do roku 1959 v Podtatranskom múzeu v Poprade.

Po presťahovaní do Tatranskej Lomnice vznikla prvá expozícia v tzv. Sečéniovskom letohrádku. Nová expozícia bola inštalovaná až v novej budove, jednej z prvých účelových muzeálnych novostavieb na Slovensku. Zbierky múzea obsahujú množstvo predmetov z oblasti botaniky, zoológie, histórie, kartografie, geológie a etnografie.

Expozície

VEĽKÁ FOTOGALÉRIA Z EXPOZÍCIÍ

Hlavná expozícia je rozdelená na štyri tematické časti:

Prírodovedná časť, ktorá dokumentuje predovšetkým geologickú stavbu a flóru i faunu Západných, Vysokých a Belianskych Tatier.
Prírodoochranárska časť predstavuje históriu vývoja ochrany prírody vo Vysokých Tatrách, činnosť Horskej služby a súčasný výskum na území národného parku.
Historická časť prezentuje osídľovanie územia Tatier a vplyv ľudských aktivít na ich prírodné prostredie.
Etnografická časť nazvaná Od kolísky až po hrob zobrazuje hmotnú a duchovnú kultúru ľudu z podtatranských a tatranských obcí.

Expozícia tatranskej prírody je koncipovaná ako botanická záhrada v teréne neďaleko múzea. Prehliadková plocha je členená na 3 hlavné časti: žulová skalka, vápencová skalka a rašelinisko.