Pracovné miesta


Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica č. 128,  059 60 Vysoké Tatry príjme do pracovného pomeru pracovníka na pracovnú pozíciu:

 

Vaše žiadosti so štruktúrovaným životopisom zasielajte na adresu organizácie.

Kontaktná osoba:

Mgr. Helena Jakubčáková

číslo telefónu: 052/44 67 561 resp. 0903 997 001

e-mail: mzdy@vdz-financie.sk