Správa majetku


VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica neeviduje v súčasnej dobe žiaden prebytočný majetok štátu vo svojej správe. V organizácii neprebieha žiadne ponukové konanie na odpredaj majetku štátu v správe VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica.