Zákon č. 18/2018 Z. Z. o ochrane osobných údajov


file Informácia o poverení sprostredkovateľov

file Informácia o spracúvaní osobných údajov pre IS kamerový systém

file Informácia o spracúvaní osobných údajov pre IS registrácia ubytovania

file Informácia o spracúvaní osobných údajov pre IS účtovné doklady