Zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, 2012


Detail zmluvy - rok 2012 Späť

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb "Internet Turbo"
Číslo zmluvy: 39/2012
Obstarávateľ
Objednávateľ: Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica
Sídlo: Tatranská Lomnica č. 128, 059 60 Vysoké Tatry
IČO: 35528290
Dodávateľ
Dodávateľ: Slovak Telekom, a. s.
Sídlo: 825 13 Bratislava, Karadžičova 10
IČO: 35763469
Detail zmluvy
Názov zmluvy: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb "Internet Turbo"
Dátum uzavretia zmluvy: 28.08.2012
Dátum účinnosti: 01.09.2012
Dátum platnosti do: 31.08.2014
Hodnota predmetu zmluvy: 527,76 €
Poznámka: Mesačná paušálna platba za plnenie predmetu Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb "Internet Turbo" činí 21,99 EUR s DPH.
Interné údaje
Interné ID


Prílohy

Názov prílohy Veľkosť
[PDF] Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb "Internet Turbo" 714.05 KB