Zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, 2012


Detail zmluvy - rok 2012 Späť

Zmluva o združenej dodávke plynu
Číslo zmluvy: 44/2012
Obstarávateľ
Objednávateľ: Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica
Sídlo: Tatranská Lomnica č. 128, 059 60 Vysoké Tatry
IČO: 35528290
Dodávateľ
Dodávateľ: RWE Gas Slovensko, s. r. o.
Sídlo: 042 91 Košice, Mlynská 31
IČO: 44291809
Detail zmluvy
Názov zmluvy: Zmluva o združenej dodávke plynu
Dátum uzavretia zmluvy: 21.06.2012
Dátum účinnosti: 01.10.2012
Dátum platnosti do: 30.09.2014
Hodnota predmetu zmluvy: 34,50 €
Poznámka: Jednotková cena za dodávku plynu je 34,50 EUR/MWh. Skutočná výška ceny za plnenie predmetu zmluvy bude závisieť od skutočne odobratého množstva plynu.
Interné údaje
Interné ID


Prílohy

Názov prílohy Veľkosť
[PDF] Zmluva o združenej dodávke plynu 1.42 MB