Zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, 2012


Detail zmluvy - rok 2012 Späť

Kúpna zmluva "Dodávka mäsa a mäsových výrobkov v roku 2012 - 2"
Číslo zmluvy: 45/2012
Obstarávateľ
Objednávateľ: Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica
Sídlo: Tatranská Lomnica č. 128, 059 60 Vysoké Tatry
IČO: 35528290
Dodávateľ
Dodávateľ: Mäsovýroba Štefan Knižka, s. r. o.
Sídlo: 059 16 Hranovnica, Mierové námestie 399
IČO: 36505323
Detail zmluvy
Názov zmluvy: Kúpna zmluva "Dodávka mäsa a mäsových výrobkov v roku 2012 - 2"
Dátum uzavretia zmluvy: 18.10.2012
Dátum účinnosti: 19.10.2012
Dátum platnosti do: 31.12.2012
Hodnota predmetu zmluvy: 29 000,00 €
Poznámka: Kúpna zmluva bola uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania podprahovej zákazky – dodávky tovaru „Dodávka mäsa a mäsových výrobkov v roku 2012 – 2“ podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade ponukou predávajúceho do verejného obstarávania v súlade so zákonom NR SR č. 25/2006 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a po elektronickej aukcii.
Interné údaje
Interné ID


Prílohy

Názov prílohy Veľkosť
[PDF] Kúpna zmluva "Dodávka mäsa a mäsových výrobkov v roku 2012 - 2" 108.73 KB