Zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, 2012


Detail zmluvy - rok 2012 Späť

Mandátna zmluva o obstaraní záležitostí investora podľa § 566 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
Číslo zmluvy: 02/2012
Obstarávateľ
Objednávateľ: VDZ VS - Financie Tatranská Lomnica
Sídlo: 059 60 Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica č. 128
IČO: 35528290
Dodávateľ
Dodávateľ: INPRO POPRAD, s. r. o.
Sídlo: 058 01 Poprad, Ústecko - Orlická 3300/25
IČO: 36501476
Detail zmluvy
Názov zmluvy: Mandátna zmluva o obstaraní záležitostí investora podľa § 566 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
Dátum uzavretia zmluvy: 30.12.2011
Dátum účinnosti: 12.01.2012
Dátum platnosti do: 31.12.2012
Hodnota predmetu zmluvy: 10 680,00 €
Poznámka:
Interné údaje
Interné ID


Prílohy

Názov prílohy Veľkosť
[PDF] Mandátna zmluva o obstaraní záležitostí investora podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov 2.44 MB