Zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, 2012


Detail zmluvy - rok 2012 Späť

Kúpna zmluva "Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov v roku 2012"
Číslo zmluvy: 14/2012
Obstarávateľ
Objednávateľ: VDZ VS - Financie Tatranská Lomnica
Sídlo: 059 60 Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica č. 128
IČO: 35528290
Dodávateľ
Dodávateľ: PAS Bardejov, s. r. o.
Sídlo: 085 01 Bardejov, Štefánikova 3163
IČO: 44724322
Detail zmluvy
Názov zmluvy: Kúpna zmluva "Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov v roku 2012"
Dátum uzavretia zmluvy: 12.01.2012
Dátum účinnosti: 13.01.2012
Dátum platnosti do: 31.12.2012
Hodnota predmetu zmluvy: 21 445,74 €
Poznámka: KZ uzatvorená ako výsledok VO podprahovej zákazky, v súlade s ponukou predávajúceho do VO a po elektronickej aukcii.
Interné údaje
Interné ID


Prílohy

Názov prílohy Veľkosť
[PDF] Kúpna zmluva "Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov v roku 2012" 106.28 KB