Zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, 2012


Detail zmluvy - rok 2012 Späť

Rámcová kúpna zmluva - "sortiment alkoholických nápojov a tovaru z portfólia DOZSA, spol. s r. o."
Číslo zmluvy: 22/2012
Obstarávateľ
Objednávateľ: VDZ VS - Financie Tatranská Lomnica
Sídlo: 059 60 Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica č. 128
IČO: 35528290
Dodávateľ
Dodávateľ: DOZSA, spol. s r. o.
Sídlo: 034 01 Ružomberok 1, Štiavnická cesta 2552
IČO: 36419575
Detail zmluvy
Názov zmluvy: Rámcová kúpna zmluva - "sortiment alkoholických nápojov a tovaru z portfólia DOZSA, spol. s r. o."
Dátum uzavretia zmluvy: 30.12.2011
Dátum účinnosti: 17.01.2012
Dátum platnosti do: 31.12.2012
Hodnota predmetu zmluvy: 9 000,00 €
Poznámka: Kúpna cena za plnenie predmetu zmluvy nesmie v zmluvnom období prekročiť sumu 9 000,00 bez DPH. Jej skutočná výška závisí od výšky rozpočtovaných finančných prostriedkov na predmet zmluvy a konkrétnych objednávok.
Interné údaje
Interné ID


Prílohy

Názov prílohy Veľkosť
[PDF] Rámcová kúpna zmluva - "sortiment alkoholických nápojov a tovaru z portfólia DOZSA, spol. s r. o." 318.82 KB