Zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, 2012


Detail faktúry odberateľskej - rok 2012 Späť

Miestny poplatok
Číslo faktúry: 005/2012
Dodávateľ
Dodávateľ: Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica
Sídlo: Tatranská Lomnica 128, 059 60 Vysoké Tatry
IČO: 35528290
Odberateľ
Odberateľ: Ministerstvo zravotníctva SR
Sídlo: 837 52 Bratislava, Limbová 2
IČO: 00165565
Detail faktúry odberateľskej
Predmet faktúry: Miestny poplatok
Dátum vystavenia: 25.01.2012
Cena s DPH: 64,00 €
Faktúra súvisí
so zmluvou:
s objednávkou: 022/2012
Interné údaje
Interné ID 2100005


Prílohy

Názov prílohy Veľkosť
Žiadna príloha