Zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, 2012


Detail faktúry odberateľskej - rok 2012 Späť

Stravovacie služby
Číslo faktúry: 007/2012
Dodávateľ
Dodávateľ: Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica
Sídlo: Tatranská Lomnica 128, 059 60 Vysoké Tatry
IČO: 35528290
Odberateľ
Odberateľ: Ministerstvo financií SR
Sídlo: 817 82 Bratislava 15, Štefanovičova 5
IČO: 151742
Detail faktúry odberateľskej
Predmet faktúry: Stravovacie služby
Dátum vystavenia: 21.02.2012
Cena s DPH: 209,15 €
Faktúra súvisí
so zmluvou:
s objednávkou: 4500011990
Interné údaje
Interné ID 2100007


Prílohy

Názov prílohy Veľkosť
Žiadna príloha