Zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, 2012


Detail zmluvy - rok 2012 Späť

Dodatok č. 2 k RKZ č. 29/2012 "dodávka čerstvých vajec"
Číslo zmluvy: 37/2012
Obstarávateľ
Objednávateľ: Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica
Sídlo: Tatranská Lomnica č. 128, 059 60 Vysoké Tatry
IČO: 35528290
Dodávateľ
Dodávateľ: VAJEX výroba vajec a hydiny, akciová spoločnosť Kežmarok
Sídlo: 060 01 Kežmarok, Slavkovská cesta 57
IČO: 31672019
Detail zmluvy
Názov zmluvy: Dodatok č. 2 k RKZ č. 29/2012 "dodávka čerstvých vajec"
Dátum uzavretia zmluvy: 22.03.2012
Dátum účinnosti: 24.03.2012
Dátum platnosti do: 31.12.2012
Hodnota predmetu zmluvy: 0,00 €
Poznámka: Kúpna cena za predmet zmluvy spolu s Dodatkom č. 2 nesmie v zmluvnom období prekročiť výšku 9 000,00 EUR bez DPH (v súlade s RKZ č. 29/2012).
Interné údaje
Interné ID


Prílohy

Názov prílohy Veľkosť
[PDF] Dodatok č. 2 k RKZ "dodávka čerstvých vajec" 179.74 KB