Zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, 2012


Detail faktúry odberateľskej - rok 2012 Späť

Ubytovacie a stravovacie služby
Číslo faktúry: 021/2012
Dodávateľ
Dodávateľ: Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica
Sídlo: Tatranská Lomnica 128, 059 60 Vysoké Tatry
IČO: 35528290
Odberateľ
Odberateľ: Správa finančnej kontroly
Sídlo: 826 25 Bratislava, Drieňová 34
IČO: 00894478
Detail faktúry odberateľskej
Predmet faktúry: Ubytovacie a stravovacie služby
Dátum vystavenia: 22.05.2012
Cena s DPH: 1 144,60 €
Faktúra súvisí
so zmluvou:
s objednávkou: 30/2012
Interné údaje
Interné ID 2100021


Prílohy

Názov prílohy Veľkosť
Žiadna príloha