Zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, 2012


Detail faktúry odberateľskej - rok 2012 Späť

Občerstvenie
Číslo faktúry: 025/2012
Dodávateľ
Dodávateľ: Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica
Sídlo: Tatranská Lomnica 128, 059 60 Vysoké Tatry
IČO: 35528290
Odberateľ
Odberateľ: Ministerstvo financií SR
Sídlo: 817 82 Bratislava 15, Štefanovičova 5
IČO: 00151742
Detail faktúry odberateľskej
Predmet faktúry: Občerstvenie
Dátum vystavenia: 31.05.2012
Cena s DPH: 53,35 €
Faktúra súvisí
so zmluvou:
s objednávkou: 4500012274
Interné údaje
Interné ID 2100025


Prílohy

Názov prílohy Veľkosť
Žiadna príloha