Zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, 2012


Faktúry odberateľské - rok 2012 Späť

Číslo faktúry Odberateľ Predmet faktúry Cena s DPH Dátum vystavenia
001/2012 Soňa Korčeková - ASO VENDING Fa za služby - poplatok z nápojového automatu 6,15 € 19.01.2012
002/2012 Denisa Farkašovská Centrum ZDRAVIA Harmónia Prenájom miestnosti (štandardnej izby č. 13) za mesiac január 52,70 € 20.01.2012
003/2012 Ministerstvo zdravotníctva SR Ubytovacie a stravovacie služby 923,50 € 25.01.2012
004/2012 Ministerstvo zdravotníctva SR Stravovacie služby 143,64 € 25.01.2012
005/2012 Ministerstvo zravotníctva SR Miestny poplatok 64,00 € 25.01.2012
006/2012 Soňa Korčeková - ASO VENDING Poplatok za vo výške 10% z mesačnej tržby bez DPH z nápojového automatu. 5,80 € 16.02.2012
007/2012 Ministerstvo financií SR Stravovacie služby 209,15 € 21.02.2012
008/2012 Správa finančnej kontroly Ubytovacie a stravovacie služby 42,00 € 21.02.2012
009/2012 Správa finančnej kontroly Miestny poplatok 4,00 € 21.02.2012
010/2012 Puncový úrad SR Ubytovacie a stravovacie služby 1 088,10 € 21.02.2012
011/2012 Puncový úrad SR Miestny poplatok 74,00 € 21.02.2012
012/2012 Puncový úrad SR Stravovacie služby 70,09 € 21.02.2012
013/2012 Soňa Korčeková - ASO VENDING Poplatok za vo výške 10% z mesačnej tržby bez DPH z nápojového automatu. 8,25 € 22.03.2012
014/2012 Ministerstvo financií SR Občerstvenie pre účastníkov pracovného stretnutia so zástupcami MF ČR. 23,04 € 22.03.2012
015/2012 Soňa Korčeková - ASO VENDING Poplatok za vo výške 10% z mesačnej tržby bez DPH z nápojového automatu. 10,18 € 19.04.2012
016/2012 Správa finančnej kontroly Ubytovacie a stravovacie služby 97,40 € 23.04.2012
017/2012 Správa finančnej kontroly Miestny poplatok 7,00 € 23.04.2012
018/2012 Správa finančnej kontroly Ubytovacie a stravovacie služby 1 137,60 € 23.04.2012
019/2012 Správa finančnej kontroly Miestny poplatok 99,00 € 23.04.2012
020/2012 Soňa Korčeková - ASO VENDING Poplatok za vo výške 10% z mesačnej tržby bez DPH z nápojového automatu. 7,16 € 14.05.2012
021/2012 Správa finančnej kontroly Ubytovacie a stravovacie služby 1 144,60 € 22.05.2012
022/2012 Správa finančnej kontroly Miestny poplatok 97,00 € 22.05.2012
023/2012 Správa finančnej kontroly Ubytovacie a stravovacie služby 1 385,02 € 29.05.2012
024/2012 Správa finančnej kontroly Miestny poplatok 107,00 € 29.05.2012
025/2012 Ministerstvo financií SR Občerstvenie 53,35 € 31.05.2012
026/2012 Správa finančnej kontroly Ubytovacie a stravovacie služby 31,50 € 31.05.2012
027/2012 Správa finančnej kontroly Miestny poplatok 3,00 € 31.05.2012
028/2012 Správa finančnej kontroly Ubytovacie služby 6,80 € 12.06.2012
029/2012 Správa finančnej kontroly Miestny poplatok 4,00 € 12.06.2012
030/2012 Správa finančnej kontroly Ubytovacie služby 6,80 € 12.06.2012
031/2012 Správa finančnej kontroly Miestny poplatok 4,00 € 12.06.2012
032/2012 Soňa Korčeková - ASO VENDING Poplatok za vo výške 10% z mesačnej tržby bez DPH z nápojového automatu. 11,20 € 19.06.2012
033/2012 Soňa Korčeková - ASO VENDING Poplatok vo výške 10% z mesačnej tržby bez DPH z nápojového automatu 10,21 € 23.07.2012
034/2012 Soňa Korčeková - ASO VENDING Poplatok vo výške 10% z mesačnej tržby bez DPH z nápojového automatu 2,78 € 17.08.2012
035/2012 Ministerstvo financií SR Ubytovacie a stravovacie služby 3 255,20 € 04.09.2012
036/2012 František Fudaly AM-TEL Likvidácia tonerov 14,20 € 17.09.2012
037/2012 Ministerstvo financií SR Občerstvenie 287,41 € 17.09.2012
038/2012 Správa finančnej kontroly Občerstvenie 73,86 € 18.10.2012
039/2012 Ministerstvo financií SR Občerstvenie 242,00 € 30.10.2012
040/2012 Správa finančnej kontroly Ubytovacie a stravovacie služby 56,10 € 30.10.2012
041/2012 Správa finančnej kontroly Miestny poplatok 6,00 € 30.10.2012