Zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, 2012


Zmluvy - rok 2012 Späť

Číslo zmluvy Názov zmluvy Hodnota predmetu zmluvy Objednávateľ Dodávateľ
01/2012 Kúpna zmluva "Dodávka potravín v roku 2012" 18 800,00 € VDZ VS - Financie Tatranská Lomnica SINTRA spol. s r. o.
02/2012 Mandátna zmluva o obstaraní záležitostí investora podľa § 566 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 10 680,00 € VDZ VS - Financie Tatranská Lomnica INPRO POPRAD, s. r. o.
03/2012 Rámcová kúpna zmluva - "minerálna voda balená v galónoch" 9 000,00 € VDZ VS - Financie Tatranská Lomnica MINERÁLNE VODY a. s.
04/2012 Rámcová kúpna zmluva - "sortiment pekárenských výrobkov (chlieb, pečivo)" 9 000,00 € VDZ VS - Financie Ján Šebest B - MAX, Irena Šebestová p. n.
05/2012 Rámcová kúpna zmluva - "pranie, čistenie hotelových textíilí a odevov" 9 000,00 € VDZ VS - Financie Tatranská Lomnica renova Spišská Belá, s. r. o.
06/2012 Zmluva o výkone ochrannej deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie 5 000,00 € VDZ VS - Financie Tatranská Lomnica LB - EXPRESS s. r. o.
07/2012 Mandátna zmluva - vykonávanie činnosti mandatára, zameranej na predchádzanie vzniku požiarov a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v objekte VDZ VS - Financie Tatranská Lomnica 4 000,00 € VDZ VS - Financie Tatranská Lomnica Ľubomír Štellmach - TATRAHASIL
08/2012 Zmluva o správe počítačovej siete a poskytovaní webhostingových služieb 5 400,00 € VDZ VS - Financie Tatranská Lomnica HTSys, s. r. o.
09/2012 Zmluva o dielo č. 31564623 na údržbu a servis výťahov 429,84 € VDZ VS - Financie Tatranská Lomnica Schindler výťahy a eskalátory a. s.
10/2012 Zmluva o údržbe 01/2012 aplikačného programového vybavenia Food 600 a HORES PLUS 2 678,40 € VDZ VS - Financie Tatranská Lomnica ALTO Slovakia, spol. s r. o.
11/2012 Rámcová kúpna zmluva - "sortiment nápojov PEPSI - COLA a TOMA" 9 000,00 € VDZ VS - Financie Tatranská Lomnica PEPSI-COLA SR, s. r. o.
12/2012 Rámcova kúpna zmluva - "sortiment pekárenských výrobkov" 9 000,00 € VDZ VS - Financie Tatranská Lomnica TATRAPEKO, a. s.
13/2012 Rámcová kúpna zmluva - "náplne do tlačiarní (tonery) a pásky do tlačiarní (kás)" 9 000,00 € VDZ VS - Financie Tatranská Lomnica HTSys, s. r. o.
14/2012 Kúpna zmluva "Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov v roku 2012" 21 445,74 € VDZ VS - Financie Tatranská Lomnica PAS Bardejov, s. r. o.
15/2012 Kúpna zmluva "Dodávka ovocia a zeleniny v roku 2012" 24 400,00 € VDZ VS - Financie Tatranská Lomnica LUJAN Plus s. r. o.
16/2012 Zmluva o zapožičaní hnuteľných vecí číslo BV-4-01/2012 0,00 € VDZ VS - Financie Tatranská Lomnica Nestlé Slovensko s. r. o.
17/2012 Kúpna zmluva "Dodávka mrazených výrobkov a výrobkov z rýb v roku 2012" 13 631,22 € VDZ VS - Financie Tatranská Lomnica SNIEŽIK, s. r. o.
18/2012 Rámcová kúpna zmluva - "cukrárenské výrobky" 9 000,00 € VDZ VS - Financie Tatranská Lomnica Anna Dlubáčová - DLUKOR
19/2012 Rámcová kúpna zmluva - "hotelový sortiment a technologické vybavenie ubytovacej a stravovacej prevádzky - sklo, porcelán" 9 000,00 € VDZ VS - Financie Tatranská Lomnica Ing. Jozef Šifra CORA
20/2012 Rámcová kúpna zmluva - "nealkoholické nápoje (produktové portfólio spoločnosti Kofola a. s.) 9 000,00 € VDZ VS - Financie Tatranská Lomnica Kofola a. s.
21/2012 Rámcová kúpna zmluva - "dodávka hydinového (morčacieho) mäsa" 9 000,00 € VDZ VS - Financie Tatranská Lomnica Hydina Kubus, s. r. o.
22/2012 Rámcová kúpna zmluva - "sortiment alkoholických nápojov a tovaru z portfólia DOZSA, spol. s r. o." 9 000,00 € VDZ VS - Financie Tatranská Lomnica DOZSA, spol. s r. o.
23/2012 Kúpna zmluva "Dodávka mäsa a mäsových výrobkov v roku 2012" 33 900,00 € VDZ VS - Financie Tatranská Lomnica Mäsovýroba Štefan Knižka, s. r. o.
24/2012 Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb obyvateľstvu prevádzkovaním predajných automatov 0,00 € VDZ VS - Financie Tatranská Lomnica Soňa Korčeková - ASO VENDING
25/2012 Rámcová kúpna zmluva - "čistiace, hygienické a chemické prostriedky" 9 000,00 € VDZ VS - Financie Tatranská Lomnica Ing. Ľubomír Kuka - GRÁCIA
26/2012 Zmluva o údržbe elektronického bezpečnostného a kamerového systému 200,00 € VDZ VS - Financie Tatranská Lomnica František Fudaly AM - TEL
27/2012 Zmluva č. 5108 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálnych odpadov 2 544,28 € VDZ VS - Financie Tatranská Lomnica VPS Vysoké Tatry, s. r. o.
28/2012 Rámcová kúpna zmluva - "vybrané potravinárske výroby" 9 000,00 € VDZ VS - Financie Tatranská Lomnica ATC - JR, s. r. o.
29/2012 Rámcová kúpna zmluva - "dodávka čerstvých vajec" 9 000,00 € VDZ VS - Financie Tatranská Lomnica VAJEX výroba vajec a hydiny, akciová spoločnosť Kežmarok
30/2012 Zmluva o údržbe telefónnej ústredne a zariadení k nej pripojených a televízneho káblového systému 9 000,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica František Fudaly AM - TEL
31/2012 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 23/2012 "Dodávka mäsa a mäsových výrobkov v roku 2012" 3 390,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Mäsovýroba Štefan Knižka, s. r. o.
32/2012 Nájomná zmluva 569,50 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Denisa Farkašovská - Centrum ZDRAVIA Harmónia
33/2012 Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytovaní verejných služieb 4,80 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Slovak Telecom, a. s.
34/2012 Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 23/2012 "Dodávka mäsa a mäsových výrobkov v roku 2012" 0,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Mäsovýroba Štefan Knižka, s. r. o.
35/2012 Servisná zmluva číslo: 022-01-02-2012 564,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica WELLNESS SYSTEM, s. r.o.
36/2012 Dodatok č. 1 k RKZ č. 29/2012 "dodávka čerstvých vajec" 0,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica VAJEX výroba vajec a hydiny, akciová spoločnosť Kežmarok
37/2012 Dodatok č. 2 k RKZ č. 29/2012 "dodávka čerstvých vajec" 0,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica VAJEX výroba vajec a hydiny, akciová spoločnosť Kežmarok
38/2012 Zmluva o združenej dodávke elektriny 0,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Východoslovenská energetika a. s.
39/2012 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb "Internet Turbo" 527,76 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Slovak Telekom, a. s.
40/2012 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb "Internet Turbo" 527,76 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Slovak Telekom, a. s.
41/2012 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 345,312 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Slovak Telekom, a. s.
42/2012 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb "TP/ISDN" 950,011 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Slovak Telekom, a. s.
43/2012 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb "TP/ISDN" 950,011 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Slovak Telekom, a. s.
44/2012 Zmluva o združenej dodávke plynu 34,50 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica RWE Gas Slovensko, s. r. o.
45/2012 Kúpna zmluva "Dodávka mäsa a mäsových výrobkov v roku 2012 - 2" 29 000,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Mäsovýroba Štefan Knižka, s. r. o.