Zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, 2013


Faktúry - dobropisy - rok 2013 Späť

Číslo dobropisu Dodávateľ Predmet dobropisu Cena s DPH Dátum doručenia
001/2013 Východoslovenská energetika, a. s. El. energia - dobropis 301,45 € 09.01.2013
002/2013 RYBA Košice spol. s r. o. Potraviny - dobropis 43,49 € 07.03.2013
003/2013 SINTRA spol. s r. o. Potraviny - dobropis 164,60 € 10.04.2013
004/2013 Východoslovenská energetika, a. s. Elektrická energia 3/2013 - dobropis 170,04 € 10.04.2013
005/2013 Východoslovenská energetika a. s. Elektrická energia 4/2013 - dobropis 181,38 € 10.05.2013
006/2013 Vychodoslovenská energetika, a. s. Elektrická energia 5/2013 - dobropis 306,71 € 10.06.2013
007/2013 Východoslovenská energetika a. s. Elektrická energia 6/2013 - dobropis 450,48 € 09.07.2013
008/2013 Ing. Ľubomír Kuka Grácia Všeobecný materiál - dobropis 3 328,28 € 22.07.2013
009/2013 Východoslovenská energetika a. s. Elektrická energia 10/2013 - dobropis 81,67 € 12.11.2013
010/2013 Východoslovenská energetika, a. s. Elektrická energia 11/2013 - dobropis 29,70 € 09.12.2013