Zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, 2013


Faktúry odberateľské - rok 2013 Späť

Číslo faktúry Odberateľ Predmet faktúry Cena s DPH Dátum vystavenia
001/2013 Puncový úrad SR Ubytovacie a stravovacie služby pre účastníkov porady 916,31 € 28.01.2013
002/2013 Puncový úrad SR Miestny poplatok pre účastníkov pracovnej porady 46,00 € 28.01.2013
003/2013 František Fudaly AM-TEL Poplatok za likvidáciu tonerov 5,46 € 28.01.2013
004/2013 Úrad vlády SR Ubytovacie a stravovacie služby pre účastníkov školenia 239,90 € 25.03.2013
005/2013 Úrad vlády SR Miestny poplatok pre účastníkov školenia 13,00 € 25.03.2013
006/2013 GENERÁLNA PROKURATÚRA SR Ubytovacie a stravovacie služby pre účastníkov Základného kurzu 189,90 € 16.04.2013
007/2013 GENERÁLNA PROKURATÚRA SR Miestny poplatok pre účastníkov Základného kurzu 12,00 € 16.04.2013
008/2013 OPTIMAN, s. r. o. Spotrebovaná el. energia podľa stavebného denníka 250,30 € 24.04.2013
009/2013 Finančné riaditeľstvo SR Ubytovacie, stravovacie služby a občerstvenie - školenie coníkov 5 273,25 € 29.04.2013
010/2013 Finančné riaditeľstvo SR Miestny popolatok - školenie colníkov 234,00 € 29.04.2013
011/2013 Ministerstvo financií SR Workshop - ubytovacie a stravovacie služby 604,24 € 21.05.2013
012/2013 LEXMAN, s. r. o. Ubytovacie a stravovacie služby 48,60 € 21.05.2013
013/2013 LEXMAN, s. r. o. Miestny poplatok 2,00 € 21.05.2013
014/2013 Správa finančnej kontroly Zvolen Ubytovacie a stravovacie služby 1 654,69 € 04.06.2013
015/2013 Správa finančnej kontroly Zvolen Miestny poplatok 119,00 € 04.06.2013
016/2012 OTEZA s. r. o. Odber a likvidácia použitého rastlinného oleja 14,40 € 08.07.2013
017/2013 Ministerstvo financií SR Ubytovacie a stravovacie služby 2 505,80 € 09.09.2013
018/2013 Správa finančnej kontroly Bratislava Ubytovacie a stravovacie služby 1 833,10 € 16.09.2013
019/2013 Správa finančnej kontroly Bratislava Miestny poplatok 148,00 € 16.09.2013
020/2013 Správa finančnej kontroly Bratislava Občerstvenie 111,74 € 16.09.2013
021/2013 Správa finančnej kontroly Bratislava Doplnkové služby 28,20 € 16.09.2013
022/2013 Správa finančnej kontroly Zvolen Občerstvenie 91,59 € 23.09.2013
023/2013 Ministerstvo financií SR Občerstvenie 443,81 € 23.09.2013
024/2013 Správa finančnej kontroly Košice Občerstvenie 54,33 € 03.10.2013
025/2013 Správa finančnej kontroly Košice Občerstvenie 111,51 € 18.10.2013
026/2013 OTEZA s. r. o. Odber a likvidácia použitého rastlinného oleja 7,20 € 18.10.2013
027/2013 Ministerstvo zdravotníctva SR Ubytovacie a stravovacie služby 96,10 € 04.11.2013
028/2013 Ministerstvo zdravotníctva SR Miestny poplatok 4,00 € 04.11.2013
029/2013 Správa finančnej kontroly Bratislava Ubytovacie a stravovacie služby 56,10 € 04.11.2013
030/2013 Správa finančnej kontroly Bratislava Miestny poplatok 6,00 € 04.11.2013
031/2013 Ministerstvo financií SR Občerstvenie pre účastníkov pracovnej porady 299,60 € 04.11.2013
032/2013 Finančné riaditeľstvo SR Stravovacie služby a občerstvenie 41,30 € 18.11.2013
033/2013 Ministerstvo zdravotníctva SR Ubytovacie a stravovacie služby 359,90 € 22.11.2013
034/2013 Ministerstvo zdravotníctva SR Miestny poplatok 16,00 € 22.11.2013
035/2013 Faktúra stornovaná 0,00 € 22.11.2013
036/2013 OTEZA s. r. o. Odber a likvidácia použitého rastlinného oleja 3,60 € 03.12.2013
037/2013 OPTIMAN, s. r. o. Spotrebovaná el. energia - IA "Rekonštrukcia sociálnych zariadení" 255,18 € 09.12.2013