Zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, 2013


Zmluvy - rok 2013 Späť

Číslo zmluvy Názov zmluvy Hodnota predmetu zmluvy Objednávateľ Dodávateľ
01/2013 Rámcová kúpna zmluva "Dodávka čerstvých vajec" 9 000,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica VAJEX výroba vajec a hydiny, akciová spoločnosť Kežmarok
02/2013 Rámcová kúpna zmluva "Dodávka nápojov zn. PEPSI - COLA a TOMA" 9 000,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica PEPSI-COLA, s. r. o.
03/2013 Rámcová kúpna zmluva "Dodávka alkoholických nápojov a tovaru z portfólia DOZSA, spol. s r. o." 9 000,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica DOZSA, spol. s r. o.
04/2013 Rámcová kúpna zmluva 9 000,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Ing. Anton Minčík - AMICOMP
05/2013 Rámcová kúpna zmluva "Dodávka minierálnej vody balenej v galónoch" 9 000,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica MINIERÁLNE VODY a. s.
06/2013 Rámcová kúpna zmluva "Dodávka čistiacich, hygienických a chemických prostriedkov" 9 000,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Ing. Ľubomír Kuka - Grácia
07/2013 Rámcová kúpna zmluva "Dodávka hydinového (morčacieho) mäsa 9 000,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Hydina Kubus s. r. o.
08/2013 Rámcová kúpna zmluva "Dodávka cukrárenských výrobkov" 9 000,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Anna Dlubáčová - Dlukor
09/2013 Rámcová kúpna zmluva "Dodávka hotelového sortimentu a technologického vybavenia ubytovacej a stravovacej prevádzky - sklo, porcelán" 9 000,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Cora Gastro s. r. o.
10/2013 Rámcová kúpna zmluva "Dodávka pekárenských a cukrárenských výrobkov" 9 000,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Pekáreň Hôrka, s. r. o.
11/2013 Rámcová kúpna zmluva "Dodávka nealkoholických nápojov" 9 000,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Kofola a. s.
12/2013 Rámcová kúpna zmluva "Pranie, čistenie hotelových textílií a odevov" 9 000,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica MEGAS trade, s. r. o.
13/2013 Mandátna zmluva "vykonávanie činnjosti mandatára, zameranej na predchádzanie vzniku požiarov a BOZP v objekte VDZ VS - Financie Tatranská Lomnica" 9 000,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Ľubomír Štellmach - TATRAHASIL
14/2013 Rámcová kúpna zmluva "Dodávka náplní do tlačiarní (tonerov) a pások do tlačiarní pokladní (kás)" 9 000,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica HTSys, s. r. o.
15/2013 Zmluva "o údržbe elektronického bezpečnostného a kamerového systému" 9 000,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica František Fudaly AM - TEL
16/2013 Zmluva "o údržbe aplikačného programového vybavenia Food 600 a HORES PLUS" 9 000,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica ALTO Slovakia, spol. s r. o.
17/2013 Zmluva o vykonávaní prevádzkového servisu 9 000,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica wellness technik, s. r. o.
18/2013 Zmluva "o správe počítačovej siete a poskytovaní webhostingových služieb" 9 000,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica HTSys, s. r. o.
19/2013 Zmluva Zmluva "o výkone ochrannej deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie" 9 000,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica LB-EXPRESS s. r. o.
20/2013 Zmluva "o údržbe telefónnej ústredne a zariadení k nej pripojených a televízneho káblového systému" 9 000,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica František Fudaly AM - TEL
21/2013 Zmluva "o odvoze a likvidácii potravinárskeho odpadu a oleja" 0,00 € Anna Majerčáková Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica
22/2013 Zmluva "o zbere preprave a zneškodňovaní komunálnych odpadov" 2 544,28 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica VPS Vysoké Tatry, s. r. o.
23/2013 Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu, spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 105,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Kooperatíva poisťovňa, a. s.
24/2013 Zmluva o dielo na servis zdvíhacieho zariadenia (výťahu) 425,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica OTIS výťahy, spol. s r. o.
25/2013 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb pozáručných opráv a údržby služobných motorových vozidiel 9 000,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Marek Arpáš
26/2013 Rámcová kúpna zmluva "Dodávka kancelárskych potrieb a xeroxového papiera" 9 000,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica KP plus s. r. o.
27/2013 Rámcová kúpna zmluva "o predaji (kúpe), odbere a lividácii použitého rastlinného oleja" 0,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica OTEZA, s. r. o.
28/2013 Rámcová kúpna zmluva na dodávku mäsa a mäsových výrobkov v roku 2013 47 700,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Mäsovýroba Štefan Knižka, s.r.o.
29/2013 Rámcova kúpna zmluva na dodávku kvetov, kvetinovej výzdoby (aranžmánov), výsadbu interiérových a exteriérových kvetov a doplnkového tovaru (hnojivá, zemina, postreky proti škodcom, trávové semeno a pod.) z portfólia spoločnosti Engo Tatry, s. r. o. 9 000,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Engo Tatry s. r. o.
30/2013 Rámcova kúpna zmluva na dodávku hotelových textílií 9 000,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Ing. Pavol Andreánsky
32/2013 Rámcová kúpna zmluva na dodávku potravín v roku 2013 38 900,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica INMEDIA, spol. s r. o.
33/2013 Zmluva o dielo "Rekonštrukcia sociálnych zariadení" 88 000,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica OPTIMAN, s. r. o.
34/2013 Rámcová kúpna zmluva na dodávku mlieka a mliečnych výrobkov v roku 2013 40 000,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica INMEDIA, spol. s r. o.
35/2013 Rámcová kúpna zmluva na dodávku mrazenej hydiny a zeleniny, mrazené polotovary, výrobky z rýb v roku 2013 35 591,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica RYBA Košice spol. s r. o.
36/2013 Rámcová kúpna zmluva na dodávku ovocia a zeleniny v roku 2013 26 539,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica OVOZEL SLOVAKIA, s. r. o.
37/2013 Mandátna zmluva o obstaraní záležitostí investora 4 800,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica INPRO POPRAD, s. r. o.
38/2013 Zmluva o nájme nebytového priestoru (garáže) 315,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Mária Bystraninová, rod. Hrabánková
39/2013 Rámcová kúpna zmluva na dodávku všeobecného materiálu 9 000,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Združenie fyzických osôb Ing. Jozef Šifra CORA
40/2013 Zmluva o poskytovaní výhod firemným zákazníkom 3 336,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Slovak Telekom, a. s.
41/2013 Dodatok č. 1 k zmluve č. 638/171/06P o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd 0,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.
42/2013 Zmluva o správe, nastavení, zálohovaní a archivácií záznamov kamerového systému 520,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica František Fudaly AM - TEL, s. r. o.
43/2013 Zmluva o dielo 110 578,45 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica OPTIMAN, s. r. o.