Zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, 2014


Faktúry - dobropisy - rok 2014 Späť

Číslo dobropisu Dodávateľ Predmet dobropisu Cena s DPH Dátum doručenia
001/2014 Východoslovenská energetika, a. s. Elektrická energia - dobropis 12/2013 291,74 € 09.01.2014
002/2014 PAS Bardejov, s. r. o. Potraviny - dobropis 55,20 € 31.01.2014
003/2014 INMEDIA, spol. s r. o. Potraviny - dobropis 254,56 € 17.02.2014
004/2014 Východoslovenská energetika a. s. Elektrická energia - dobropis 3/2014 88,68 € 08.04.2014
005/2014 ZIKO HOLDING s. r. o. Ochranné pracovné pomôcky - dobropis 6,80 € 29.04.2014
006/2014 PAS Bardejov, s. r. o. Potraviny - dobropis 20,57 € 06.05.2014
007/2014 Východoslovenská energetika a. s. Elektrická energia - dobropis 4/2014 131,42 € 13.05.2014
008/2014 Východoslovenská energetika a. s. Elektrická energia - dobropis 5/2014 246,82 € 10.06.2014
009/2014 Mäsovýroba Štefan Knižka, s. r. o. Potraviny - dobropis 26,68 € 15.10.2014
010/2014 Východoslovenská energetika a. s. Elektrická energia - dobropis 10/2014 47,60 € 18.11.2014
011/2014 Východoslovenská energetika a. s. Elektrická energia - dobropis 11/2014 21,21 € 17.12.2014