Zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, 2014


Faktúry odberateľské - rok 2014 Späť

Číslo faktúry Odberateľ Predmet faktúry Cena s DPH Dátum vystavenia
001/2014 František Fudaly AM-TEL Prázdné tonery 6,59 € 20.02.2014
002/2014 Finančné riaditeľstvo SR Ubytovacie, stravovacie služby, občerstvenie 2 183,92 € 01.04.2014
003/2014 Finančné riaditeľstvo SR Miestny poplatok 76,00 € 01.04.2014
004/2014 Správa finančnej kontroly Košice Občerstvenie pre účastníkov školenia 215,79 € 02.05.2014
005/2014 František Fudaly AM-TEL Odbobraté prázdne tonery 6,31 € 02.05.2014
006/2014 Správa finančnej kontroly Zvolen Občerstvenie pre účastníkov školenia 69,16 € 26.05.2014
007/2014 Správa finančnej kontroly Bratislava Ubytovacie a stravovacie služby 1 034,95 € 05.06.2014
008/2014 Správa finančnej kontroly Bratislava Miestny poplatok 82,00 € 05.06.2014
009/2014 Ministerstvo financií SR Občerstvenie 33,16 € 11.06.2014
010/2014 Puncový úrad SR Ubytovacie, stravovacie služby, občerstvenie 890,01 € 17.06.2014
011/2014 Puncový úrad SR Miestny poplatok 20,00 € 17.06.2014
012/2014 Finančné riaditeľstvo SR Ubytovacie, stravovacie služby a občerstvenie 488,16 € 22.09.2014
013/2014 Finančné riaditeľstvo SR Miestny poplatok 27,00 € 22.09.2014
014/2014 Ministerstvo zdravotníctva SR Ubytovacie a stravovacie služby 237,75 € 22.09.2014
015/2014 Správa finančnej kontroly Zvolen Ubytovacie, stravovacie služby a občerstvenie 1 457,41 € 02.10.2014
016/2014 Správa finančnej kontroly Zvolen Miestny poplatok 112,00 € 02.10.2014
017/2014 Správa finančnej kontroly Bratislava Ubytovacie a stravovacie služby 904,10 € 06.10.2014
018/2014 Správa finančnej kontroly Bratislava Miestny poplatok 72,00 € 06.10.2014
019/2014 Správa finančnej kontroly Bratislava ubytovacie a stravovacie služby 371,20 € 28.10.2014
020/2014 Správa finančnej kontroly Bratislava Miestny poplatok 32,00 € 28.10.2014
021/2014 Správa finančnej kontroly Bratislava Ubytovacie a stravovacie služby 66,70 € 31.10.2014
022/2014 Správa finančnej kontroly Bratislava Miestny poplatok 6,00 € 31.10.2014
023/2014 Ministerstvo financií SR Občerstvenie 427,71 € 31.10.2014
024/2014 Správa finančnej kontroly Košice Občerstvenie 128,85 € 10.11.2014