Zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, 2014


Zmluvy - rok 2014 Späť

Číslo zmluvy Názov zmluvy Hodnota predmetu zmluvy Objednávateľ Dodávateľ
01/2014 Zmluva o združenej dodávke elektriny 0,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Východoslovenská energetika a. s.
02/2014 RKZ "Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov v roku 2014" 44 718,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica PAS Bardejov, s. r. o.
03/2014 RKZ "Dodávka potravín v roku 2014" 35 393,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica MEGAS trade, s. r. o.
04/2014 RKZ "Dodávka mäsa a mäsových výrobkov v roku 2014" 46 634,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Mäsovýroba Štefan Knižka, s. r. o.
05/2014 RKZ "Dodávka mrazených výrobkov (mäsa, zeleniny a mrazených polotovarov) a výrobkov z rýb v roku 2014" 46 751,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica DC NORDIA, s. r. o.
06/2014 RKZ "Dodávka ovocia a zeleniny v roku 2014" 29 522,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Marek Mešár
07/2014 RKZ "Dodávka alkoholických nápojov a vín v rokoch 2013, 2014 a 2015" 43 048,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica DOZSA, spol. s r. o.
08/2014 Zmluva o dielo na servis zdvíhacieho zariadenia (výťahu) 425,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica OTIS Výťahy, spol. s r. o.
09/2014 RKZ "Dodávka nealkoholických nápojov v rokoch 2014 a 2015" 34 256,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica MEGAS trade, s. r. o.
10/2014 RKZ "Dodávka kávy a doplnkového tovaru v rokoch 2014 a 2015" 45 990,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica MEGAS trade, s. r. o.
11/2014 RKZ "Dodávka piva v rokoch 2014 a 2015" 29 664,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica MEGAS trade, s. r. o.
12/2014 RKZ "Dodávka vajec v rokoch 2014 a 2015" 4 416,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Eggro-farm, s. r. o.
13/2014 RKZ "Dodávka hydinového mäsa v rokoch 2014 a 2015" 33 503,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Hydina Kubus, s. r. o.
14/2014 RKZ "Dodávka chleba a pekárenských výrobkov v rokoch 2014 a 2015" 34 796,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Pekáreň Hôrka, s. r. o.
15/2014 RKZ "Dodávka cukrárenských výrobkov v rokoch 2014 a 2015" 46 450,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Anna Dlubáčová - Dlukor
16/2014 RKZ "Dodávka surovín a pohárov do nápojových automatov v rokoch 2014 a 2015" 35 684,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica KÁVOMATY, s. r. o.
17/2014 RKZ "Pranie a čistenie hotelovej bielizne a textílií" 22 800,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica MEGAS trade, s. r. o.
18/2014 RKZ "Správa počítačovej siete VDZ VS - Financie v Tatranskej Lomnici" 12 000,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica HTSys, s. r. o.
19/2014 RKZ "Údržba aplikačného programového vybavenia" 5 357,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica ALTO Slovakia, s. r. o.
20/2014 RKZ "Výkon činností, zameraných na predchádzanie vzniku požiarov a zabezpečenie BOZP vo VDZ VS - Financie Tatranská Lomnica" 6 954,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica TATRAHASIL, s. r. o.
21/2014 RKZ "Dodávka čistiacich a hygienických prostriedkov v rokoch 2014 a 2015" 22 800,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Ing. Ľubomír Kuka - Grácia
22/2014 RKZ "Dodávka všeobecného materiálu v rokoch 2014 a 2015" 22 800,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Ing. Jozef Šifra CORA
23/2014 RKZ "Dodávka hotelového sortimentu v rokoch 2014 a 2015" 22 800,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica CORA GASTRO s. r. o.
24/2014 RKZ "Dodávka náplní do tlačiarní (tonerov) a pások do tlačiarní pokladní (kás) 22 800,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica HTSys, s. r. o.
25/2014 RKZ "Dodávka hotelových textílií v rokoch 2014 a 2015" 22 800,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Ing. Pavol Andreánsky
26/2014 RKZ "Dodávka kancelárskych potrieb a xeroxového papiera v rokoch 2014 a 2015" 22 800,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica KP Plus s. r. o.
27/2014 RKZ "Výkon ochrannej deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie" 6 800,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica LB-EXPRESS, s. r. o.
28/2014 RKZ "Údržba, správa a nastavenie bezpečnostného a kamerového systému a zálohovanie a archivácia záznamov kamerového systému" 4 032,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica František Fudaly AM - TEL
29/2014 RKZ "Údržba a pozáručný servis technologického zariadenia relaxačného centra" 2 390,40 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica wellness technik, s. r. o.
30/2014 RKZ "Údržba telefónnej ústredne, zariadení k nej pripojených a televízneho káblového systému" 3 168,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica František Fudaly AM - TEL
31/2014 Zmluva o nájme nebytového priestoru 420,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Mária Bystraninová, rod. Hrabánková
32/2014 RKZ "Údržba a pozáručný servis vzduchotechnického zariadenia relaxačného centra a kuchyne" 2 880,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica J & M CLIMA s. r. o.
33/2014 Poistenie majetku 1 720,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica UNIQA poisťovňa, a. s.
34/2014 Zmluva o dielo "Rekonštrukcia sociálnych zariadení, prislúchajúcich k inštalačnej šachte č. 4 a č. 5, sociálne zariadenia - vzdelávacia časť s priľahlými rozvodmi" 234 950,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica OPTIMAN, s. r. o.
35/2014 RKZ "o predaji (kúpe), odbere a likvidácii použitého ratlinného oleja" 0,00 € OTEZA, s. r. o. Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica