Zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, 2015


Faktúry - dobropisy - rok 2015 Späť

Číslo dobropisu Dodávateľ Predmet dobropisu Cena s DPH Dátum doručenia
001/2015 Východoslovenská energetika a. s. Stornované dokoladom č. 3200003 z dôvodu nesprávneho účtovania 960,79 € 16.01.2015
002/2015 RWE Gas Slovensko, s. r. o. Stornované dokoladom č. 3200004 z dôvodu nesprávneho účtovania 7 059,18 € 20.01.2015
003/2015 Storno dokladu č. 3200001 -960,79 € 16.01.2015
004/2015 Storno dokladu č. 3200002 -7 059,18 € 20.01.2015
005/2015 Východoslovenská energetika a. s. Elektrická energia - dobropis 12/2014 960,79 € 16.01.2015
006/2015 RWE Gas Slovensko, s. r. o. Zemný plyn - vyúčtovanie za rok 2014 7 059,18 € 20.01.2015
007/2015 Východoslovenská energetika a. s. Elektrická energia - dobropis 1/2015 233,99 € 16.02.2015
008/2015 Východoslovenská energetika a. s. Elektrická energia - dobropis 4/2015 85,29 € 14.05.2015
009/2015 Východoslovenská energetika a. s. Elektrická energia - dobropis 6/2015 344,55 € 16.07.2015
010/2015 PAS Bj, s. r. o. Potraviny 47,76 € 02.11.2015
011/2015 DOZSA spol. s r. o. Potraviny 6,50 € 09.11.2015