Zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, 2015


Faktúry odberateľské - rok 2015 Späť

Číslo faktúry Odberateľ Predmet faktúry Cena s DPH Dátum vystavenia
001/2015 Ministerstvo financií SR Služby spojené s prípravou workshopu 223,42 € 08.04.2015
002/2015 Ministerstvo zdravotníctva SR Stravovacie a ubytovacie služby 138,60 € 14.04.2015
003/2015 Ministerstvo zdravotníctva SR Miestny poplatok 10,00 € 14.04.2015
004/2015 Správa finančnej kontroly Košice Občerstvenie 145,63 € 30.04.2015
005/2015 Správa finančnej kontroly Zvolen Občerstvenie a strava 211,98 € 18.06.2015
006/2015 Správa finančnej kontroly Bratislava Stravovacie, ubytovacie služby a občerstvenie 1 310,00 € 26.06.2015
007/2015 Správa finančnej kontroly Bratislava Miestny poplatok 102,00 € 26.06.2015
008/2015 František Fudaly AM-TEL Odber a likvidácia použitých tonerov 8,10 € 05.08.2015
009/2015 Oteza s. r. o. Odber a likvidácia použitého rastlinného oleja 6,00 € 24.09.2015
010/2015 Správa finančnej kontroly Zvolen Stravovacie, ubytovacie služby a občerstvenie 1 652,99 € 24.09.2015
011/2015 Správa finančnej kontroly Zvolen Miestny poplatok 117,00 € 24.09.2015
012/2015 Správa finančnej kontroly Bratislava Stravovacie a ubytovacie služby 1 260,10 € 07.10.2015
013/2015 Správa finančnej kontroly Bratislava Občerstvenie 83,50 € 07.10.2015
014/2015 Správa finančnej kontroly Bratislava Miestny poplatok 96,00 € 07.10.2015
015/2015 Správa finančnej kontroly Košice Občerstvenie 122,98 € 22.10.2015
016/2015 Ministerstvo financií SR Občerstvenie 473,95 € 05.11.2015
017/2015 Správa finančnej kontroly Bratislava Ubytovacie a stravovacie služby 79,20 € 05.11.2015
018/2015 Správa finančnej kontroly Bratislava Miestny poplatok 8,00 € 05.11.2015
019/2015 Stornované dokladom č. 2100021 z dovodu zadania nesprávnej sumy 0,00 € 25.11.2015
020/2015 Správa finančnej kontroly Bratislava Miestny poplatok 66,00 € 25.11.2015
021/2015 Storno dokladu č. 2100019 0,00 € 25.11.2015
022/2015 Správa finančnej kontroly Bratislava Ubytovacie a stravovacie služby 855,70 € 25.11.2015
023/2015 Správa finančnej kontroly Zvolen Stravovacie služby 13,30 € 25.11.2015
024/2015 Finančné riaditeľstvo Ubytovacie, stravovacie služby a občerstvenie 1 229,14 € 07.12.2015
025/2015 Finančné riaditeľstvo Miestny poplatok 70,00 € 07.12.2015