Zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, 2015


Zmluvy - rok 2015 Späť

Číslo zmluvy Názov zmluvy Hodnota predmetu zmluvy Objednávateľ Dodávateľ
01/2015 Zmluva o združenej dodávke elektriny 0,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Východoslvenská energetika, a. s.
02/2015 RKZ Dodávka mlieka a mliečných výrobkov v rokoch 2015 a 2016 46 334,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica PAS Bj, s. r. o.
03/2015 RKZ Dodávka potravín v rokoch 2015 a 2016 38 790,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica MEGAS trade, s. r. o.
04/2015 RKZ Dodávka mäsa a mäsových výrobkov v rokoch 2015 a 2016 46 503,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Mäsovýroba Štefan Knižka, s. r. o.
05/2015 RKZ Dodávka mrazených výrobkov (mäsa, zeleniny a mrazených polotovarov) a výrobkov z rýb v rokoch 2015, 2016 a 2017 41 790,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Ryba Žilina, spol. s r. o.
06/2015 RKZ Dodávka ovocia a zeleniny v rokoch 2015 a 2016 35 630,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Marek Mešár
07/2015 RKZ Dodávka alkoholických nápojov a vín v rokoch 2015, 2016 a 2017 46 652,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica DOZSA, spol. s r. o.
08/2015 Zmluva o dielo na Servis zdvihacieho zariadenia (výťahu) v rokoch 2015, 2016 a 2017 1 147,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica OTIS Výťahy, spol. s r. o.
09/2015 RKZ Dodávka nealkoholických nápojov v rokoch 2015, 2016 a 2017 41 027,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica MEGAS trade, s. r. o.
10/2015 RKZ Dodávka kávy a doplnkového tovaru v rokoch 2015, 2016 a 2017 45 740,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica MEGAS trade, s. r. o.
11/2015 RKZ Dodávka piva v rokoch 2015, 2016 a 2017 45 984,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica MEGAS trade, s. r. o.
12/2015 RKZ Dodávka vajec v rokoch 2015, 2016 a 2017 6 468,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Eggro-farm, s. r. o.
13/2015 RKZ Dodávka hydinového mäsa v rokoch 2015, 2016 a 2017 46 575,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Hydina Kubus s. r. o.
14/2015 RKZ Dodávka chleba a pekárenských výrobkov v rokoch 2015, 2016 a 2017 48 000,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Pekáreň Hôrka, s. r. o.
15/2015 RKZ Dodávka cukrárenských výrobkov v rokoch 2015, 2016 a 2017 45 986,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica DLUKING TRADE s. r. o.
16/2015 RKZ Dodávka surovín a pohárov do nápojových automatov v rokoch 2015, 2016 a 2017 36 880,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica KÁVOMATY, s. r. o.
17/2015 RKZ Pranie a čistenie hotelovej bielizne a textílií v rokoch 2015, 2016 a 2017 0,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica MEGAS trade, s. r. o.
18/2015 RKZ Správa počítačovej siete Vzdelávacieho a doškoľovacieho zariadenia VS - Financie Tatranská Lomnica v rokoch 2015, 2016 a 2017 17 280,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica HTSys, s. r. o.
19/2015 RKZ Údržba aplikačného programového vybavenia v rokoch 2015, 2016 a 2017 7 633,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica ALTO Slovakia, spol. s r. o.
20/2015 RKZ Výkon činností, zameraných na predchádzanie vzniku požiarov a zabezpečenia BOZP vo VDZ VS - Financie Tatranská Lomnica v rokoch 2015, 2016 a 2017 22 800,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica TATRAHASIL, s. r. o.
21/2015 RKZ Dodávka čistiacich a hygienických prostriedkov v rokoch 2015, 2016 a 2017 22 800,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Ing. Ľubomír Kuka - Grácia
22/2015 RKZ Dodávka hotelového sortimentu v rokoch 2015, 2016 a 2017 22 800,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica CORA GASTRO s. r. o.
23/2015 RKZ Dodávka nápní do tlačiarní (tonerov) a pások do tlačiarní pokladní (kás) v rokoch 2015, 2016 a 2017 22 800,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica HTSys, s. r. o.
24/2015 RKZ Dodávka všeobecného materiálu v rokoch 2015, 2016 a 2017 22 800,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Ing. Jozef Šifra CORA združenie fyzických osôb
25/2015 RKZ Dodávka hotelových textílií v rokoch 2015, 2016 a 2017 22 800,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Ing. Pavol Andreánsky
26/2015 RKZ Dodávka kancelárskych potrieb a xeroxového papiera v rokoch 2015, 2016 a 2017 22 800,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica KP plus, s. r. o.
27/2015 RKZ Výkon ochrannej deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie v rokoch 2015, 2016 a 2017 22 800,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica LB-EXPRESS, s. r. o.
28/2015 RKZ Údržba, správa a nastavenie bezpečnostného a kamerového systému a zálohovanie a archivácia záznamov kamerového systému v rokoch 2015, 2016 a 2017 6 465,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica František Fudaly AM-TEL
29/2015 RKZ Údržba a pozáručný servis technologického zariadenia relaxačného centra v rokoch 2015, 2016 a 2017 22 800,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica wellness technik, . r. o.
30/2015 RKZ Údržba telefónnej ústredne, zariadení k nej pripojených a televízneho káblového systému v rokoch 2015, 2016 a 2017 4 536,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica František Fudaly AM-TEL
31/2015 Zmluva o nájme nebytového priestoru 420,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Mária Bystrianinová, rod. Hrabánková
32/2015 RKZ Údržba a pozáručný servis vzduchotechnického zariadenia relaxačného centra a kuchyne v rokoch 2015, 2016 a 2017 3 974,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica J&M CLIMA s. r. o.
33/2015 RKZ O predaji (kúpe), odbere a likvidácii použitého rastlinného oleja v rokoch 2015, 2016 a 2017 0,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica OTEZA, s. r. o.
34/2015 RKZ Servis a výkon služieb prislúchajúcich zodpovednej osobe v rokoch 2015, 2016 a 2017 1 800,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica BESONE, s. r. o.
35/2015 RKZ Dodávka svietidiel a náhradných zdrojov do svietidiel v rokoch 2015, 2016 a 2017 22 800,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Trendlux, s. r. o.
36/2015 Mandatná zmluva o obstaraní záležitostí investora podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov 0,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica INPRO POPRAD, s. r. o.
37/2015 Zmluva o poskytovaní výhod firemným zákazníkom č. FC-141210-24159 0,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Slovak Telekom, a. s.
38/2015 RKZ Dodávka bieleho a červeného akostného vína v rokoch 2015, 2016 a 2017 29 400,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Ing. Jozef Képeš
39/2015 Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby 2 159,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Pracovná zdravotná služba s. r. o.
40/2015 RZoD Oprava a údržba služobných motorových vozidiel 22 800,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Šimon Palguta
41/2015 RZoD Oprava a údržba elektrických zariadení 22 800,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica OPTIMAN, s. r. o.
42/2015 RZoD Výkon odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení 22 800,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica OPTIMAN, s. r. o.
43/2015 Zmluva o dielo "Výstavba výťahu" 177 000,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica ARPROG a. s. Poprad