Zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, 2016


Faktúry - dobropisy - rok 2016 Späť

Číslo dobropisu Dodávateľ Predmet dobropisu Cena s DPH Dátum doručenia
001/2016 Východoslovenská energetika a. s. Elektrická energia - dobropis 716,44 € 19.01.2016
002/2016 Východoslovenská energetika a. s. Elektrická energia - dobropis 145,90 € 15.04.2016
003/2016 Východoslovenská energetika a. s. Elektrická energia - dobropis 318,68 € 13.05.2016
004/2016 Východoslovenská energetika a. s. Elektrická energia - dobropis 19,17 € 13.06.2016
005/2016 Megas trade, s. r. o. Potraviny - dobropis 164,89 € 15.08.2016
006/2016 PAS Bj, s. r. o. Potraviny - dobropis 27,89 € 16.08.2016
007/2016 PAS Bj, s. r. o. Potraviny - dobropis 18,00 € 16.08.2016
008/2016 PAS Bj, s. r. o. Potraviny - dobropis 23,76 € 13.09.2016
009/2016 PAS Bj, s. r. o. Potraviny - dobropis 8,64 € 13.09.2016
010/2016 PAS Bj, s. r. o. Potraviny - dobropis 9,96 € 22.09.2016
011/2016 PAS Bj, s. r. o. Potraviny - dobropis 7,60 € 23.09.2016
012/2016 PAS Bj, s. r. o. Potraviny - dobropis 42,12 € 30.09.2016
013/2016 Východoslovenská energetika a. s. Elektrická energia - dobropis 105,10 € 17.10.2016
014/2016 PAS Bj, s. r. o. Potraviny - dobropis 16,85 € 25.10.2016
015/2016 Východoslovenská energetika a. s. Elektrická energia - dobropis 169,95 € 18.11.2016
016/2016 Východoslovenská energetika a. s. Elektrická energia - dobropis 0,00 € 14.12.2016