Zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, 2016


Faktúry odberateľské - rok 2016 Späť

Číslo faktúry Odberateľ Predmet faktúry Cena s DPH Dátum vystavenia
001/2016 ARPROG, a. s. Poprad Stravovacie služby 241,50 € 12.04.2016
002/2016 Úrad vládneho auditu Ubytovacie a stravovacie služby 75,10 € 29.04.2016
003/2016 Úrad vládneho auditu Miestny poplatok 8,00 € 29.04.2016
004/2016 ARPROG, a. s. Poprad Stravovacie služby 742,00 € 02.05.2016
005/2016 Úrad vládneho auditu Ubytovacie a stravovacie služby 61,60 € 18.05.2016
006/2016 Úrad vládneho auditu Miestny poplatok 6,00 € 18.05.2016
007/2016 MIM, s. r. o. Ubytovacie a stravovacie služby 682,10 € 30.05.2016
008/2016 MIM, s. r. o. Miestny poplatok 31,00 € 30.05.2016
009/2016 MIM, s. r. o. Občerstvenie 81,49 € 30.05.2016
010/2016 MIM, s. r. o. Občerstvenie 207,76 € 30.05.2016
011/2016 Mincovňa Kremnica Ubytovacie a stravovacie služby 4,70 € 30.05.2016
012/2016 Mincovňa Kremnica Miestny poplatok 1,00 € 30.05.2016
013/2016 ARPROG, a. s. Poprad Stravovacie služby 1 057,00 € 01.06.2016
014/2016 Úrad vládneho auditu Stravovacie a ubytovacie služby 17,10 € 10.06.2016
015/2016 Úrad vládneho auditu Miestny poplatok 3,00 € 10.06.2016
016/2016 ARPROG, a. s. Poprad Stravovacie služby 959,00 € 28.06.2016
017/2016 ARPROG, a. s. Poprad Stravovacie služby 213,50 € 01.08.2016
018/2016 ARPROG, a. s. Poprad Spotrebovaná elektrická energia (ukončenie IA "Výstavba výťahu") 35,36 € 11.08.2016
019/2016 MeRa service, s. r. o. Spotrebovaná elektrická energia (ukončenie IA "Rekonštrukcia kotolne") 8,00 € 11.08.2016
020/2016 František Fudaly AM - TEL Prázdne tonery 5,00 € 06.09.2016
021/2016 OTEZA s. r. o. Odber a likvidácia použitého rastlinného oleja 24,00 € 21.09.2016
022/2016 Úrad vládneho auditu Stravovacie, ubytovacie služby a občerstvenie 1 694,30 € 26.09.2016
023/2016 Úrad vládneho auditu Miestny poplatok 124,00 € 26.09.2016
024/2016 Úrad vládneho auditu Stravovacie a ubytovacie služby 64,10 € 28.10.2016
025/2016 Úrad vládneho auditu Miestny poplatok 6,00 € 28.10.2016
026/2016 Ministerstvo financií SR Občerstvenie 135,76 € 03.11.2016
027/2016 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Občerstvenie 450,00 € 12.12.2016