Zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, 2016


Zmluvy - rok 2016 Späť

Číslo zmluvy Názov zmluvy Hodnota predmetu zmluvy Objednávateľ Dodávateľ
01/2016 Zmluva o združenej dodávke elektriny 0,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Východoslovenská energetika a. s.
02/2016 RKZ "Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov v roku 2016" 45 584,70 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica PAS Bj, s. r. o.
03/2016 RKZ "Dodávka potravín v rokoch 2016 a 2017" 38 773,02 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica MeGAS trade, s. r. o.
04/2016 RKZ "Dodávka mäsa a mäsových výrobkov v roku 2016" 44 319,61 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Mäsovýroba Štefan Knižka, s. r. o.
05/2016 RKZ "Dodávka mrazených výrobkov (mäsa, zeleniny a mrazených polotovarov) a výrobkov z rýb v rokoch 2016 a 2017" 47 967,19 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Ryba Žilina, spol. s r. o.
06/2016 RKZ "Dodávka ovocia a zeleniny v roku 2016" 49 586,34 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Marek Mešár
07/2016 RKZ "Dodávka hydinového mäsa v rokoch 2016, 2017 a 2018" 39 724,75 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica HYDINA KUBUS s. r. o.
08/2016 RKZ "Dodávka kávy a doplnkového tovaru v rokoch 2016, 2017 a 2018" 45 515,76 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica MeGAS trade, s. r. o.
09/2016 RKZ "Dodávka chleba a pekárenských výrobkov v rokoch 2016, 2017 a 2018" 42 118,75 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Pekáreň Hôrka s. r. o.
10/2016 RKZ "Dodávka cukrárenských výrobkov v rokoch 2016, 2017 a 2018" 45 986,10 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica DLUKING TRADE s. r. o.
11/2016 RKZ "Dodávka surovín a pohárov do nápojových automatov v rokoch 2016, 2017 a 2018" 29 458,80 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica EUROINEX, s. r. o.
12/2016 Zmluva o nájme nebytového priestoru 480,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Ing. Mária Chabadová, rod. Bystraninová
13/2016 Zmluva o odvoze potravinárskeho odpadu a oleja 0,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Anna Majerčáková
14/2016 Zmluva o dielo "Rekonštrukcia a modernizácia objektu VDZ VS - Financie - Rekonštrukcia kotolne" 173 000,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica MeRa service, s. r. o.
15/2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 5 997,41 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Slovak Telekom, a. s.
16/2016 Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb 0,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
17/2016 Zmluva o akceptácii platobných kariet 0,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Všeobecná úverová banka, a. s.
18/2016 Havarijné poistenie AUTOMAX 520,37 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Generali Poisťovňa, a. s.
19/2016 RKZ "Dodávka všeobecného materiálu v roku 2016" 6 000,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Ing. Jozef Šifra CORA združenie fyzických osôb
20/2016 RKZ "Dodávka čistiacich a hygienických prostriedkov v roku 2016" 6 000,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Ing. Ľubomír Kuka - Grácia
21/2016 ZoD "Servis zdvíhacieho zariadenia (výťahu) v rokoch 2016, 2017 a 2018 1 352,40 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica OTIS Výťahy, s. r. o.
22/2016 Kúpna zmluva 10 910,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica CORA GASTRO s. r. o.