Zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, 2017


Centrálny register zmlúv

Faktúry - dobropisy - rok 2017 Späť

Číslo dobropisu Dodávateľ Predmet dobropisu Cena s DPH Dátum doručenia
001/2017 Východoslovenská energetika a. s. Elektrická energia - dobropis 282,40 € 16.01.2017
002/2017 innogy Slovensko s. r. o. Zemný plyn - dobropis 985,06 € 20.01.2017
003/2017 Megas trade, s. r. o. Potraviny - dobropis 27,72 € 27.01.2017
004/2017 Východoslovenská energetika a. s. Elektrická energia - dobropis 529,10 € 15.02.2017
005/2017 PAS Bj, s. r. o. Potraviny - dobropis 11,38 € 20.02.2017
006/2017 PAS Bj, s. r. o. Potraviny - dobropis 17,16 € 07.03.2017
007/2017 PAS Bj, s. r. o. Potraviny - dobropis 33,02 € 07.03.2017
008/2017 PAS Bj, s. r. o. Potraviny - dobropis 17,16 € 09.03.2017
009/2017 Megas trade, s. r. o. Potraviny - dobropis 148,20 € 24.03.2017
010/2017 PAS Bj, s. r. o. Potraviny - dobropis 72,76 € 25.04.2017
011/2017 Východoslovenská energetika a. s. Elektrická energia - dobropis 1 104,55 € 17.05.2017
012/2017 Východoslovenská energetika a. s. Elektrická energia - dobropis 654,74 € 14.06.2017
013/2017 PAS Bj, s. r. o. Potraviny - dobropis 6,73 € 10.07.2017
014/2017 Východoslovenská energetika a. s. Elektrická energia - dobropis 64,85 € 17.07.2017
015/2017 PAS Bj, s. r. o. Potraviny - dobropis 13,32 € 28.07.2017
016/2017 PAS Bj, s. r. o. Potraviny - dobropis 54,53 € 01.08.2017
017/2017 Východoslovenská energetika a. s. Elektrická energia - dobropis 39,14 € 14.08.2017
018/2017 Megas trade, s. r. o. Potraviny - dobropis 39,50 € 04.09.2017
019/2017 Ryba Žilina, spol. s r. o. Zníženie ceny - dobropis 40,92 € 04.09.2017
020/2017 Východoslovenská energetika a. s. Elektrická energia - 9/2017 191,34 € 11.10.2017
021/2017 Megas trade, s. r. o. Potraviny - dobropis 19,80 € 20.10.2017
022/2017 Východoslovenská energetika a. s. Elektrická energia - dobropis 96,40 € 15.11.2017
023/2017 DOZSA spol. s r. o. Potraviny - dobropis 452,54 € 13.12.2017
024/2017 DOZSA spol. s r. o. Storno dobropisu z dôvodu nesprávne zadanej sumy -432,02 € 13.12.2017
025/2017 DOZSA spol. s r. o. Storno dobropisu č. 3200025 -432,02 € 13.12.2017
026/2017 Východoslovenská energetika a. s. Elektrická energia - dobropis 202,15 € 18.12.2017