Zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, 2017


Centrálny register zmlúv

Faktúry odberateľské - rok 2017 Späť

Číslo faktúry Odberateľ Predmet faktúry Cena s DPH Dátum vystavenia
001/2017 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Stravovacie a ubytovacie služby 1 135,20 € 03.04.2017
002/2017 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Miestny poplatok 76,00 € 03.04.2017
003/2017 Úrad vládneho auditu Stravovacie, ubytovacie služby a občerstvenie 1 540,72 € 23.05.2017
004/2017 Úrad vládneho auditu Miestny poplatok 108,00 € 23.05.2017
005/2017 Úrad vládneho auditu Stravovacie a ubytovacie služby 622,00 € 29.05.2017
006/2017 Úrad vládneho auditu Miestny poplatok 47,00 € 29.05.2017
007/2017 Úrad vládneho auditu Stravovacie a ubytovacie služby 622,80 € 09.06.2017
008/2017 Úrad vládneho auditu Miestny poplatok 48,00 € 09.06.2017
009/2017 Úrad vládneho auditu Stravovacie a ubytovacie služby 590,50 € 16.06.2017
010/2017 Úrad vládneho auditu Miestny poplatok 45,00 € 16.06.2017
011/2017 Úrad vládneho auditu Stravovacie, ubytovacie služby a občerstvenie 397,46 € 21.06.2017
012/2017 Úrad vládneho auditu Miestny poplatok 24,00 € 21.06.2017
013/2017 Úrad vládneho auditu Stravovacie, ubytovacie služby a občerstvenie 1 556,39 € 10.10.2017
014/2017 Úrad vládneho auditu Miestny poplatok 110,00 € 10.10.2017
015/2017 Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Stravovacie služby a občerstvenie 992,11 € 19.10.2017
016/2017 Ministerstvo financií SR Občerstvenie 449,63 € 02.11.2017
017/2017 Úrad vládneho auditu Stravovacie a ubytovacie služby 104,80 € 02.11.2017
018/2017 Úrad vládneho auditu Miestny poplatok 8,00 € 02.11.2017
019/2017 ARPROG, a. s. Stravovacie služby 147,60 € 02.11.2017
020/2017 Úrad vládneho auditu Stravovacie a ubytovacie služby 621,00 € 15.11.2017
021/2017 Úrad vládneho auditu Miestny poplatok 48,00 € 15.11.2017
022/2017 Úrad vládneho auditu Stravovacie a ubytovacie služby 579,10 € 24.11.2017
023/2017 Úrad vládneho auditu Miestny poplatok 44,00 € 24.11.2017
024/2017 ARPROG, a. s. Stravovacie služby 126,00 € 01.12.2017
025/2017 ARPROG, a. s. Stravovacie služby 259,20 € 19.12.2017
026/2017 ARPROG, a. s. Stravovacie služby 25,20 € 20.12.2017