Zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, 2017


Centrálny register zmlúv

Zmluvy - rok 2017 Späť

Číslo zmluvy Názov zmluvy Hodnota predmetu zmluvy Objednávateľ Dodávateľ
01/2017 Zmluva o združenej dodávke elektriny 0,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Východoslovenská energetika a. s.
02/2017 Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 103,15 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Generali Poisťovňa, a. s.
03/2017 Havarijné poistenie AUTOMAX 387,29 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Generali Poisťovňa, a. s.
04/2017 Zmluva o nájme nebytového priestoru 480,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Ing. Mária Chabadová, rod. Bystraninová
05/2017 Zmluva o odvoze potravinárskeho odpadu a oleja 0,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Anna Majerčáková
06/2017 RKZ "Dodávka mäsa a mäsových výrobkov v roku 2017" 44 615,78 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Mäsovýroba Štefan Knižka, s. r. o.
07/2017 RKZ "Dodávka mlieka a mliečných výrobkov v roku 2017" 45 652,08 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica PAS Bj, s. r. o.
08/2017 RKZ "Dodávka ovocia a zeleniny v roku 2017" 46 437,78 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Marko Tatry s. r. o.
09/2017 RKZ "Dodávka potravín v roku 2017" 44 961,96 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica MEGAS trade, s. r. o.
10/2017 RKZ "Dodávka všeobecného materiálu v roku 2017" 6 000,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Ing. Jozef Šifra CORA združenie fyzických osôb
11/2017 RKZ "Dodávka čistiacich a hygienických prostriedkov v roku 2017" 6 000,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Ing. Ľubomír Kuka - Grácia
12/2017 RKZ "Údržba aplikačného programového vybavenia v rokoch 2017 a 2018" 5 832,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica ALTO Slovakia spol. s r. o.
13/2017 Mandátna zmluva na "Zabezpečenie činnosti technika požiarnej ochrany (PO) a BOZP vo VDZ VS - Financie Tatranská Lomnica v rokoch 2017, 2018 a 2019" 1 680,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica PBS - Michlík, s. r. o.
14/2017 Mandátna zmluva na "Zabezpečenie odborných prehliadok a odborných skúšok plynových a tlakových zariadení vo VDZ VS - Financie Tatranská Lomnica v rokoch 2017, 2018 a 2019" 1 920,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Rastislav Púčik - MONTEX
15/2017 Mandátna zmluva na "Zabezpečenie kontrolnej činnosti a servisu EPS vo VDZ VS - Financie Tatranská Lomnica v rokoch 2017, 2018 a 2019" 4 512,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica OPTIMAN, s. r. o.
16/2017 Mandátna zmluva na "Kontrolu a čistenie komína a dymovodu vo VDZ VS - Financie Tatranská Lomnica v rokoch 2017, 2018 a 2019" 240,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Jaroslav Janík
17/2017 Zmluva o združenej dodávke plynu pre odberateľov kategórie maloodber - firmy a organizácie 0,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica innogy Slovensko s. r. o.
18/2017 Zmluva o dielo "Vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie stavebného diela IA č. 34773 Rekonštrukcia relaxačného centra" 7 560,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Ing. Pavol Jurčo
19/2017 RKZ "Dodávka všeobecného materiálu v roku 2017" 12 000,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Ing. Jozef Šifra CORA
20/2017 RKZ "Dodávka čistiacich a hygienických prostriedkov v roku 2017" 12 000,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Ing. Ľubomír Kuka - Grácia
21/2017 Zmluva o dielo "Vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie stavebného diela IA č. 33234 Rekonštrukcia, prístavba a nadstavba budovy" 57 840,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Ing. Pavol Jurčo
22/2017 Zmluva o dielo "Rekonštrukcia relaxačného centra" 175176,18 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica ARPROG, akciová spoločnosť
23/2017 Zmluva o dielo "Uzamykací systém" 31 512,52 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Ján Ondoš - BOND Zámková technika
24/2017 Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení predkupného práva 14 060,00 € Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica Mesto Vysoké Tatry