Zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby v roku 2018


Centrálny register zmlúv

Faktúry odberateľské - rok 2018 Späť

Číslo faktúry Odberateľ Predmet faktúry Cena s DPH Dátum vystavenia
001/2018 Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Stravovacie a ubytovacie služby 1 034,00 € 13.02.2018
002/2018 Úrad vládneho auditu Miestny poplatok 72,00 € 13.02.2018
003/2018 ARPROG, a. s. Spotreba elektrickej energie a vody počas realizácie IA Rekonštrukcia relax. centra 62,49 € 15.02.2018
004/2018 Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Stravovacie a ubytovacie služby 166,30 € 20.04.2018
005/2018 Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Miestny poplatok 11,00 € 20.04.2018
006/2018 Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Stravovacie služby 987,90 € 20.04.2018
007/2018 Úrad vládneho auditu Stravovacie a ubytovacie služby 195,10 € 16.05.2018
008/2018 Úrad vládneho auditu Občerstvenie 35,76 € 16.05.2018
009/2018 Úrad vládneho auditu Miestny poplatok 13,00 € 16.05.2018
010/2018 Úrad vládneho auditu Stravovacie a ubytovacie služby 328,20 € 21.05.2018
011/2018 Úrad vládneho auditu Miestny poplatok 24,00 € 21.05.2018
012/2018 Úrad vládneho auditu Občerstvenie 33,59 € 21.05.2018
013/2018 Úrad vládneho auditu Stravovacie a ubytovacie služby 1 214,00 € 12.06.2018
014/2018 Úrad vládneho auditu Miestny poplatok 74,00 € 12.06.2018
015/2018 OTEZA s. r. o. Odber a likvidácia použitého rastlinného oleja 6,00 € 16.08.2018
016/2018 Úrad vládneho auditu Stravovacie a ubytovacie služby 1 903,60 € 24.09.2018
017/2018 Úrad vládneho auditu Miestny poplatok 132,00 € 24.09.2018
018/2018 Úrad vládneho auditu Stravovacie a ubytovacie služby 1 082,80 € 01.10.2018
019/2018 Úrad vládneho auditu Miestny poplatok 70,00 € 01.10.2018
020/2018 Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Stravovacie služby 272,00 € 15.10.2018
021/2018 Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Občerstvenie 230,55 € 15.10.2018
022/2018 Ministerstvo financií SR Občerstvenie 231,49 € 29.10.2018
023/2018 Úrad vládneho auditu Ubytovacie a stravovacie služby počas pracovnej porady 0,00 € 29.10.2018
024/2018 Úrad vládneho auditu Miestny poplatok 8,00 € 29.10.2018
025/2018 Úrad vládneho auditu Stravovacie a ubytovacie služby 497,70 € 20.11.2018
026/2018 Úrad vládneho auditu Miestny poplatok 41,00 € 20.11.2018
027/2018 Úrad vládneho auditu Stravovacie služby a občerstvenie 301,70 € 27.11.2018
028/2018 Úrad vládneho auditu Miestny poplatok 23,00 € 27.11.2018