Zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby v roku 2019


Centrálny register zmlúv

Detail faktúry odberateľskej - rok 2019 Späť

Stravovacie a ubytovacie služby
Číslo faktúry: 023/2019
Dodávateľ
Dodávateľ: Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica
Sídlo: Tatranská Lomnica 128, 059 60 Vysoké Tatry
IČO: 35528290
Odberateľ
Odberateľ: Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
Sídlo: 811 05 Bratislava, Štefánikova 15
IČO: 50349287
Detail faktúry odberateľskej
Predmet faktúry: Stravovacie a ubytovacie služby
Dátum vystavenia: 10.06.2019
Cena s DPH: 453,10 €
Faktúra súvisí
so zmluvou:
s objednávkou: 80584
Interné údaje
Interné ID 2100023


Prílohy

Názov prílohy Veľkosť
Žiadna príloha