Zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby v roku 2019


Centrálny register zmlúv

Detail faktúry odberateľskej - rok 2019 Späť

Stravovacie služby
Číslo faktúry: 028/2019
Dodávateľ
Dodávateľ: Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica
Sídlo: Tatranská Lomnica 128, 059 60 Vysoké Tatry
IČO: 35528290
Odberateľ
Odberateľ: Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
Sídlo: 832 72 Bratislava 3, Rožňavská 1
IČO: 35914939
Detail faktúry odberateľskej
Predmet faktúry: Stravovacie služby
Dátum vystavenia: 21.06.2019
Cena s DPH: 853,50 €
Faktúra súvisí
so zmluvou:
s objednávkou: 318/2019
Interné údaje
Interné ID 2100028


Prílohy

Názov prílohy Veľkosť
Žiadna príloha