Zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby v roku 2019


Centrálny register zmlúv

Detail faktúry odberateľskej - rok 2019 Späť

Občerstvenie
Číslo faktúry: 030/2019
Dodávateľ
Dodávateľ: Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica
Sídlo: Tatranská Lomnica 128, 059 60 Vysoké Tatry
IČO: 35528290
Odberateľ
Odberateľ: Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
Sídlo: 832 72 Bratislava 3, Rožňavská 1
IČO: 35914939
Detail faktúry odberateľskej
Predmet faktúry: Občerstvenie
Dátum vystavenia: 02.07.2019
Cena s DPH: 49,02 €
Faktúra súvisí
so zmluvou:
s objednávkou: 318/2019
Interné údaje
Interné ID 2100030


Prílohy

Názov prílohy Veľkosť
Žiadna príloha