Zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby v roku 2019


Centrálny register zmlúv

Detail faktúry odberateľskej - rok 2019 Späť

Ubytovacie a stravovacie služby počas pracovnej porady
Číslo faktúry: 034/2019
Dodávateľ
Dodávateľ: Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica
Sídlo: Tatranská Lomnica 128, 059 60 Vysoké Tatry
IČO: 35528290
Odberateľ
Odberateľ: Úrad vládneho auditu
Sídlo: 960 01 Zvolen, T. G. Masaryka 10
IČO: 50086821
Detail faktúry odberateľskej
Predmet faktúry: Ubytovacie a stravovacie služby počas pracovnej porady
Dátum vystavenia: 26.09.2019
Cena s DPH: 1 762,30 €
Faktúra súvisí
so zmluvou:
s objednávkou: 190/2019
Interné údaje
Interné ID 2100034


Prílohy

Názov prílohy Veľkosť
Žiadna príloha