Zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby v roku 2019


Centrálny register zmlúv

Detail faktúry odberateľskej - rok 2019 Späť

Občerstvenie
Číslo faktúry: 044/2019
Dodávateľ
Dodávateľ: Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica
Sídlo: Tatranská Lomnica 128, 059 60 Vysoké Tatry
IČO: 35528290
Odberateľ
Odberateľ: Ministerstvo financií SR
Sídlo: 817 82 Bratislava, Štefanovičova 5
IČO: 00151742
Detail faktúry odberateľskej
Predmet faktúry: Občerstvenie
Dátum vystavenia: 28.10.2019
Cena s DPH: 198,50 €
Faktúra súvisí
so zmluvou:
s objednávkou: 4500023974
Interné údaje
Interné ID 2100044


Prílohy

Názov prílohy Veľkosť
Žiadna príloha