Zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby v roku 2019


Centrálny register zmlúv

Detail faktúry odberateľskej - rok 2019 Späť

Stravovacie a ubytovacie služby
Číslo faktúry: 047/2019
Dodávateľ
Dodávateľ: Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica
Sídlo: Tatranská Lomnica 128, 059 60 Vysoké Tatry
IČO: 35528290
Odberateľ
Odberateľ: Úrad vládneho auditu
Sídlo: 960 01 Zvolen, T. G. Masaryka 10
IČO: 50086821
Detail faktúry odberateľskej
Predmet faktúry: Stravovacie a ubytovacie služby
Dátum vystavenia: 31.10.2019
Cena s DPH: 403,50 €
Faktúra súvisí
so zmluvou:
s objednávkou: 229/2019
Interné údaje
Interné ID 2100047


Prílohy

Názov prílohy Veľkosť
Žiadna príloha